Södra i unikt samarbete för ett grönare flyg

Södra har tillsammans med KLM tecknat en avsiktsförklaring vilken syftar till att genomföra en gemensam förstudie vilken skall undersöka möjligheterna för att utveckla ett fossilfritt flygbränsle. Man har även, som första svenska företag, valt att ansluta sig till KLM:s Corporate Biofuel Programme. Ett program som syftar till att stödja efterfrågan av fossilfria bränslen inom flygindustrin.

Vid en presskonferens den 14 maj parterna undertecknades den gemensamma avsiktsförklaringen. Förstudien går ut på att undersöka förutsättningarna för utveckling och produktion av bioflygbränsle baserat på skogsråvara.

– Det handlar om att vi tillsammans ska se över hela värdekedjan från produktion till förbränning och skapa en affärsmodell för en omställning inom flyget, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare inom energiområdet på Södra, i ett pressmeddelande.

Läs mer om projektet på Södras webbplats