Snart dags för tre nya biobaserade innovationer att nå marknaden

Att ta fram en helt ny produkt på marknaden, som är biobaserad och som ska tillverkas i industriell skala, är en utmaning som heter duga. Ecohelix, OrganoClick och The Loop Factory startade sin resa i BioInnovation och närmar sig nu slutdestinationen: marknaden. Gemensamt för de tre är önskan om att göra världen mer hållbar – med hjälp av cellulosa, hemicellulosa och lignin.

Petri Oinonen, vd Ecohelix.

Restströmmar från massabruk används främst som energi. Men tack vare Ecohelix teknik är det nu möjligt att omvandla restströmmar till en biobaserad polymer som kan ersätta dagens oljebaserade i kemiindustrin, byggindustrin och skönhetsbranschen. I byggindustrin kan polymeren användas i till exempel lim, och i skönhetsbranschen kan den användas som emulgeringsmedel. Det mest intressanta användningsområdet är förpackningsindustrin där polymeren kan användas som en barriärfilm. Enkelt beskrivet kan alltså Ecohelix produkt göra flera branscher mer hållbara. Innovationen som nu närmar sig en marknadslansering hade initialt viktig hjälp av BioInnovation.

– Tidigare hade vi mest jobbat med mekaniska massaprocesser, men tack vare projektet i BioInnovation och vår investerares kontakter fick vi möjligheten att jobba med en kemisk massafabrik. Valet föll på Domsjö och tillsammans med dem gjorde vi ett proof of concept, säger vd Petri Oinonen.

The Loop Factory hade, tvärtemot Ecohelix, redan en pilotmaskin när de kom i kontakt med BioInnovation. Projektet de deltog i handlade om att ersätta plastbaserade engångsmaterial inom vården med biobaserade alternativ. Och det var då deras 3D-gjutna mattråg av cellulosa blev till. Region Halland och Västra Götalandsregionen var två aktörer från offentlig sektor som var inblandade.

Anna Altner, vd, The Loop Factory.

– Det var otroligt kraftfullt att jobba bakvägen, alltså att titta på de behov som fanns inom vården istället för att visa på en materialinnovation. Vi jobbade väldigt hands on och var snabbt ute och testade prototyper och idéer, säger vd Anna Altner.

I dag går förpackningslösningen under namnet Yangi och bolaget jobbar i partnerskap över hela värdekedjan. Just nu befinner de sig i slutet av ett Vinnovafinansierat projekt, diskussioner om maskininvesteringar pågår med partners i värdekedjan och om ett år hoppas Anna Altner att produkten ska nå marknaden.

Mattråg från Loop factory.

– En stor drivkraft att utveckla biobaserade förpackningar är just att få bort mängden plastavfall i världen. Nästa år blir det förbjudet med produkter av engångsplast i EU och vi ser redan nu att stora varumärkesägare vill hitta klimatvänliga alternativ till plastförpackningar. En viktig lärdom från projektet är hur stor påverkan den offentliga sektorn har för att bidra till en hållbar omställning. Jag tror att det var ett uppvaknande för Region Halland att de kan stimulera till innovation genom att medfinansiera den här typen av projekt.

En annan aktör som kan göra sjukvården mer hållbar med hjälp av cellulosa är OrganoClick. De har utvecklat en biobaserad avfallsbehållare för engångsmaterial i vården.

– Bara i Sverige används och bränns två till tre miljoner behållare per år så skapar vi en variant i ett mer hållbart material kan den göra stor klimatnytta, säger Maria Wennman, FoU-chef på OrganoClick.

Behållarens syfte är att omsluta farligt avfall såsom smittat blod, andra smittförande föremål, saker som kan vara stickande eller skärande eller saker som skulle kunna vara förgiftande, till exempel läkemedelsrester. Arbetet med avfallsbehållaren i biokomposit startade inom ramen för BioInnovation.

Maria Wennman och Dan Blomstrand, OrganoClick.

– Finansieringen har varit en förutsättning för att vi ska kunna investera så pass mycket tid i att ta fram en biobaserad riskavfallsbehållare, säger Dan Blomstrand, affärsområdeschef för biokompositer på OrganoClick.

Målsättningen i början av året var att ha en behållare ute på marknaden under 2021, men som världen ser ut just nu är förutsättningarna osäkra.

– Vi har för närvarande inte överblick över vad coronaviruset får för konsekvenser för detta projekt. Våra leverantörer som ska leverera kritiska komponenter ligger för närvarande nere, säger Dan Blomstrand.

Läs mer om projektet Biobaserade riskavfallsbehållare i vården.

Läs mer om projektet Ecohelix – tillämpning med produktion av dissolvingmassa.

Läs mer om projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården.