Förnybara former i hälso- och sjukvården

Projektbudget: 7,776 MSEK (varav 3,631 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 2,5 år
Aktörer: Region Halland (projektledning), Södra, The Loop Factory, Högskolan i Halmstad och Västra Götalandsregionen

Målet i detta projekt är att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två biobaserade produkter som möter verkliga behov i sjukhusmiljö. Efter projektet är målsättningen att investera i industriell produktion för att möta internationella marknader.

Ett material som projektet ska titta på är råmaterialet DuraPulp som innehåller en unik kombination av förnyelsebara ingredienser som ger egenskaper motsvarade plastens. Inom offentlig sektor hanteras stora mängder plastbaserade engångsmaterial som genom produktlivscykeln leder till negativa effekter på människor, djur och miljö. Produkter av DuraPulp ligger idag på TRL-nivå 4-5. Målsättningen är att vid projektets slut nå TRL-nivå 7.