Ecohelix – tillämpning med produktion av dissolvingmassa – steg 1

En ny teknik för att förbättra befintliga processer

Projektet har arbetat med att tillämpa en ny teknik på befintliga processer för att extrahera och uppgradera en användbar lignin-hemicellulosa produkt. Sannolikt kan också produktionen av dissolvingmassa förbättras genom att minska mängden organiskt material i kokvätskor.

Därför är det viktigt

Projektet vill förbättra befintliga processer genom att applicera en ny teknik. Detta kan möjliggöra användning av en större andel av trädets beståndsdelar, och det kan minska kemikalieanvändningen i processerna.

Deltagare

Projektet har genomförts av Ecohelix AB och Domsjö.

Resultat

Projektet har hittat en del i en existerande process där en ström av löslig hemicellulosa och lignin kan isoleras. Det isolerade materialet kan därefter uppgraderas med hjälp av Ecohelix-teknologi för att ge en produkt som har potential inom flera applikationsområden.

Framtida potential

Projektparterna fortsätter sitt samarbete. Snart kommer ett pilotsystem att påbörjas som möjliggör produktion av material i större mängder. Materialet kommer att testas av flera slutkunder för att hitta användningsområden och marknader för produkten.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Petri Oinonen, Ecohelix
Processbild ecohelix

 

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?