Nu lanseras Sweden Tech Ecosystem – en databas som synliggör den växande tech-sektorn

I ett samarbete mellan Business Sweden, Svenska Institutet, Tillväxtverket och Vinnova har Sweden Tech Ecosystem utvecklats, en plattform som tillgängliggör information om startups och scaleups. Databasen är öppen för alla och helt kostnadsfri att använda. Målet är att skapa en samlad bild av det svenska ekosystemet. Det skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

– Sweden Tech Ecosystem visar på bredden av svensk innovation inom vårt land. Svenska startups och techföretag är en viktig och växande sektor i Sverige. Genom att regeringen nu får tillgång till bättre data kring hur dessa företag utvecklas samt var de finns kommer vi ges bättre förutsättningar att stötta sektorn genom policyinsatser, säger näringsminister Ibrahim Baylan i pressmeddelandet.

Databasen Sweden Tech Ecosystem har utvecklats för att öppna upp nätverk och tillgängliggöra data och möjligheter för en bred målgrupp. Databasen bygger på en internationellt etablerad plattform och har utvecklats och drivs i samarbete mellan Business Sweden, Svenska institutet Tillväxtverket och Vinnova.

Lanseringen av databasen kommer skapa möjligheter för målgrupper såsom entreprenörer, investerare och arbetssökande att få tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Entreprenörer kan exempelvis hitta investerare och talanger genom databasen liksom såväl nationella som internationella investerare ges möjlighet att hitta nya och snabbväxande techbolag. Arbetssökande talanger kan också använda databasen för att hitta sin nästa arbetsplats.

Läs hela Tillväxtverkets pressmeddelande.

Lanseringen av databasen sammanfaller med Regeringen ger Vinnova och Tillväxtverket i uppdrag att utveckla förutsättningarna för forskningsintensiva startupföretag med långa utvecklingscykler (s.k. deep tech) att växa i Sverige. Ett särskilt fokus ska läggas på dels företag som bidrar till den gröna omställningen inom bl. a. nya material, energi-, vatten- och bioteknik, dels företag inom avancerad digitalisering som t.ex. artificiell intelligens, mikroelektronik och kvantteknik.

Läs hela Regeringskansliets pressmeddelande.