Nu lanserar projektet Etablera närodlad textil i Sverige sin kunskapsplattform

HHP 5_1

Projektet Etablera närodlad textil i Sverige är först ut bland BioInnovations innovationsprojekt med att lansera sin kunskapsplattform. Här samlas relevant kunskap och information för att underlätta innovationsarbetet för dig som är intresserad av textilområdet. Plattformen öppnar även upp dörrar för samverkan mellan olika aktörer och branscher där både teknik och affärsmodeller kan vara i fokus – allt för att öka den kollektiva innovationsförmågan inom området.

På kunskapsplattformen hittar du även konkreta exempel och tips på var man kan finna testbäddar för provning, hur Living Labs kan användas och var de finns samt beskrivningar av en gemensam metod för livscykelanalys (LCA) och grundläggande arbetssätt för att utföra tekno-ekonomisk analys. Plattformen finns till för alla aktörer som arbetar med innovation inom området hållbar textil och kommer att utvecklas kontinuerligt för att svara mot de behov som finns.

BioInnovation kommer att samla samtliga kunskapsplattformar från de olika innovationsprojekten på webbplatsen allteftersom de utvecklas. Funktioner, information liksom kunskap kommer att fyllas på med tiden. Vi är fortfarande i början av vår resa, så håll utkik!

Välkommen till kunskapsplattformen för textilområdet!