Blend Re:wind, en ny process som återvinner både bomull och polyester

Tre produktströmmar från processen; viskosfibrer, tereftalsyra och etylenglykol

Tre produktströmmar från processen; viskosfibrer, tereftalsyra och etylenglykol.
Foto: Hans Theliander

Mistra Future Fashion kan nu presentera resultatet av sex års forskning som innebär ett stort genombrott för textilåtervinning. Denna nya process är en mycket viktig milstolpe och bidrar till de framtida globala textilåtervinningssystemen som behövs för att kunna möjliggöra cirkularitet för mode och textilier.

För första gången kan nya viskosfilament av bomull demonstreras, framställda i en ny framgångsrik kemisk återvinningsprocess för polyester/bomullsfiberblandningar. Den nya processen heter Blend Re:wind och innebär att tre cirkulära produktströmmar kommer ut från återvinning av tyg som består av en bomull/polyester mix. Separationen innebär att bomull återvinns till nya viskosfilament av hög kvalitet och polyester blir till två nya rena monomerströmmar som kan bli stark polyester igen.

Blend Re:wind är resultatet efter sex års forskning i Mistra Future Fashion och kommer att spela en viktig roll i framtida globala textilåtervinningssystem. Projektet fokuserar på kemisk återvinning av fiberblandningar bestående av polyester/bomull (polycotton) med målet att separera och generera relevanta materialutflöden; polyestermonomerer och en bomullsmassa som är lämplig för regenerering till kommersiell cellolusafibrer (såsom viskosfibrer), för framtida industriellt framställning.

Det fullständiga namnet på processen är ”Blend Re:wind – En svensk process för återvinning av blandtextilier av polyester och bomull”.

– Vår separationsprocess, Blend Re:wind, har utvecklats med befintliga industriprocesser i åtanke, och vårt mål är att integrera så mycket som möjligt för att minimera både miljömässiga och ekonomiska kostnader. Att gå från labb till större skala är kostsamt och därmed den största utmaningen just nu. En betydande fördelen med vår process är dock att den är möjlig att integrera i befintlig industri och därmed hoppas vi kunna hantera denna utmaning bra. Just nu finns det finns många briljanta återvinningsinnovationer men framtiden behöver mer forskning inom området. Gällande Blend Re:wind är vår bedömning är att den har stor potential på den globala marknaden i framtiden, säger Dr Hanna de la Motte, temaledare Mistra Future Fashion, forskare vid RISE i cellulosakemi och kemisk återvinning av textil samt internationell expert.

Fakta om Blend Re:wind processens innehåll

  • Högkvalitativa återvunna filament: Huvudfokus har varit på återvinning av bomull och att producera nya högkvalitativa viskosfilament från den återvunna bomullsströmmen, vilket är avgörande för vidare industriell bearbetning mot återvunnet tyg.
  • Framgångsrik fullständig återvinning av polycottonblandningar med rena produktflöden och med högt materialutbyte: Viskosfilament har framgångsrikt erhållits från den bomull som utvunnits från slitna polycottonlakan. Filamenten har samma kvalitet som filament gjorda av kommersiell dissolvingmassa som används i kommersiell viskosproduktion. Den separerade resten från polyester, polyestermonomerer, kan polymeriseras till polyester av hög kvalitet. Dessa monomerer är lämpliga för integration med befintliga kemikalieprocesser – här är samarbete med industriaktörer redan etablerat och experiment utförs.
  • God genomförbarhet med befintliga industriprocesser: En stark fördel med Blend Re:wind processen är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier, och målet är integration med befintlig skogs- och kemiindustri eller återvinningsinitiativ. Separationen använder kemikalier som redan används i den svenska skogsindustrin och i viskosindustrin för att underlätta möjliga integreringar.
  • Stark miljöprestanda: Det är en lämplig separationsprocess eftersom den är vattenbaserad och använder endast vanliga, billiga bulkkemikalier och en katalysator.

Kontaktperson

Sigrid Barnekow, Programchef, Mistra Future Fashion
+46 703955468
sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com