BioInnovations mallavtal är klara och finns att ladda ned

BioInnovations mallavtal har tagit speciell hänsyn till de behov som identifierats i programmets innovationsprojekt. Avtalen har utformats för att dels stimulera till nära samverkan mellan parter dels främja kommersialisering och marknadsetablering av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Här hittar du alla mallar