Biobaserad kosmetika

Det franska företaget Global Bioenergies har levererat en första provbatch av en biobaserad kosmetikaingrediens till L’Oreal.

Produktionen ingår i den franska statliga satsningen ISOPROD. Global Bioenergies har kondenserat isobutenmolekyler och producerat en kosmetikaingrediens som används i många formuleringar för att ge rätt konsistens på produkter. Den är en av de sex vanligaste komponenterna i kosmetika.

Den växtbaserade bioisobutenen konverterades först av Fraunhoferinstitutet i Tyskland och renades innan den levererades till kosmetikaföretaget. De ska nu använda den i sina formuleringar och se om den håller måttet.

Global Bioenergies driver projektet i samarbete med Clariant och Ineos inom ramen bl a för ISOPROD.

Det franska företaget är det enda i Europa som utvecklar en process för att konvertera förnybara resurser till kolväten genom fermentation. Isobuten är en plattformskemikalie för tillverkning av t ex plaster, bränslen och organiskt glas. Demonstrationsanläggningen finns i Tyskland.

Nyheten är hämtad från Kemivärlden Biotech.