Engagera ert företag i kommande innovationsprojekt hos BioInnovation

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. TEKO, Sveriges Textil – och Modeföretag står bakom BioInnovation och dess vision. Varför är BioInnovation viktigt för textilindustrin och TEKO? Till år 2050 förväntas det bli en tredubblad efterfrågan på textilfibrer. Förklaringen finns i urbaniseringen…

The post Engagera ert företag i kommande innovationsprojekt hos BioInnovation appeared first on Teko.