BioInnovation – rubrikområden till nya innovationsprojekt

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi 2050. Satsningen finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de aktörer från näringsliv, akademi och institut som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar…

The post BioInnovation – rubrikområden till nya innovationsprojekt appeared first on Teko.