Pressmeddelande: Skogsindustrierna stöttar Fossilfritt Sverige

Skogsindustrierna ställer sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Branschorganisationen, som företräder ca 200 företag inom massa-, pappers- och trämekanisk industri, ställer sig bakom målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.