Vilken roll har elnätsreglering i energiomställningen?