Industrins ekonomiska råd presenterar ny rapport inför avtalsrörelsen