Europeiska och Brittiska kemiindustrins utmaningar