Seminarieserien Resurssmart industri

Seminarieserien ”Resurssmart industri” pågår under 2021 och arrangeras av BioInnovation i samverkan med de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, RISE Processum, Lubirc vid Lunds universitet, Klimatledande Processindustri samt Paper Province. Syftet med seminarierna är att stärka förutsättningarna för utveckling och kommersialisering av biobaserade produkter och material genom att belysa resurssmart industri från olika perspektiv.

På seminarierna, som arrangeras digitalt, lyfter vi fram behov och möjligheter för forskning och utveckling samt skapar möjligheter till nya nätverk och projektkonsortier.

Datum och teman för kommande seminarier publiceras löpande. Värd för kommande seminarium är Klimatledande processindustri.

Datum: 20 maj 2021Logo Klimatledande processindustri

Tema: Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt
Arrangör: Klimatledande processindustri, Västsvenska Kemi- och Materialklustret
Anmälan öppnar inom kort! Maila dina kontaktuppgifter till info@bioinnovation.se så sKICkar vi ett mail till dig när anmälan öppnat!

Genomförda seminarier:

Datum: 24 februari 2021Logotype Bothnia Bioindustries Cluster

Tema: Resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via zooM
Arrangör: Bothnia BioIndustries Cluster, Piteå Science Park

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är tillgången av rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. I Sverige behöver denna till stor del återfinnas i skogliga värdekedjor. Det här seminariet sätter fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi, vilket ger ökade möjligheter att frigöra biomassa för ny användning. Den primära målgruppen för seminariet är massa- och pappersbruk, sågverk, samt energibolag och industrier med värme-/kraftvärmepannor, samt företag som är intresserade av att bygga nya bioraffinaderier.

Läs mer om seminariet!

Har du frågor om seminarieserien är du välkommen att kontakta respektive arrangör, kontaktuppgifter hittar du på sidorna för respektive seminarium nedan, eller kontakta Anna Wiberg, programchef BioInnovation, anna.wiberg@bioinnovation.se, + 46 (0)76 129 62 94.

Arrangörer:

Logotyper för samverkande organisationer.