Seminarieserien Resurssmart industri

Seminarieserien ”Resurssmart industri” pågår under 2021 och arrangeras av BioInnovation i samverkan med de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, RISE Processum, Lubirc vid Lunds universitet, Klimatledande Processindustri samt Paper Province. Syftet med seminarierna är att stärka förutsättningarna för utveckling och kommersialisering av biobaserade produkter och material genom att belysa resurssmart industri från olika perspektiv.

På seminarierna, som arrangeras digitalt, lyfter vi fram behov och möjligheter för forskning och utveckling samt skapar möjligheter till nya nätverk och projektkonsortier.

Datum och teman för kommande seminarier publiceras löpande. Värd för kommande seminarium den 25 augusti är Paper Province i Värmland, läs mer nedan.

Nästa seminarium kommer att äga rum den 28 oktober och värd är RISE Processum

Mer information kommer inom kort.

Genomförda seminarier:

Datum: 25 augusti 2021

Tema: Människan – vår viktigaste resurs

Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt
Arrangör: Paper Province

På det här seminariet riktades strålkastarljuset mot industrins viktigaste resurs, nämligen människan. Med avstamp i hållbarhet utforskades nycklarna som leder till attraktionskraft, engagemang, innovation och utveckling i en värld som ständigt förändras.

Under seminariet deltog representanter från ledande industribolag, professionella föreläsare, forskare och författare och förmiddagen gav tillfälle till både reflektion och diskussion.

Via länken nedan hittar du program och kan se sändningen i efterhand.

Datum: 20 maj 2021Logo Klimatledande processindustri

Tema: Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt
Arrangör: Klimatledande processindustri, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten raffinaderikapacitet, Sveriges största kemiindustrikluster, och ledande skogsindustrier. Dessa industrier producerar bland annat drivmedel, plaster, färger, limmer, och specialkemikalier som används nationellt såväl som globalt. Skogens råvaror och andra bioråvaror används för produkter såsom byggmaterial, drivmedel, massa och papper. Genom att hitta synergier mellan dessa industrisektorer kan vi ställa om till en mer hållbar industri – för hela Sverige.

För att lyckas behöver skogliga restströmmar samsas med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar och tekniker såsom plaståtervinning, industriell elektrifiering, användningen av vätgas, CCS och CCU. Detta seminarium sätter fokus på hur primärt skogliga restströmmar passar in i ett sådan framtida system, och vad som krävs för att forma det.

Via länken nedan hittar du program och kan se sändningen i efterhand.

Datum: 24 februari 2021Logotype Bothnia Bioindustries Cluster

Tema: Resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via zooM
Arrangör: Bothnia BioIndustries Cluster, Piteå Science Park

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är tillgången av rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. I Sverige behöver denna till stor del återfinnas i skogliga värdekedjor. Det här seminariet sätter fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi, vilket ger ökade möjligheter att frigöra biomassa för ny användning. Den primära målgruppen för seminariet är massa- och pappersbruk, sågverk, samt energibolag och industrier med värme-/kraftvärmepannor, samt företag som är intresserade av att bygga nya bioraffinaderier.

Läs mer om seminariet!

Har du frågor om seminarieserien är du välkommen att kontakta respektive arrangör, kontaktuppgifter hittar du på sidorna för respektive seminarium nedan, eller kontakta Anna Wiberg, programchef BioInnovation, anna.wiberg@bioinnovation.se, + 46 (0)76 129 62 94.

Arrangörer:

Logotyper för samverkande organisationer.