Seminarium om resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

Datum: 24 februari 2021
Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt via zoom.
Arrangör: Bothnia Bioinudstries Cluster

För att klara klimatmålen behöver Sverige ställa om till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi och det finns förhoppningar om att skogsindustrin skall stå för ett stort bidrag.

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är att hitta lösningar för att öka tillgången på skoglig råvara, bl.a. genom mer resurseffektiv användning.

På ett seminarium som genomfördes den 24 februari 2021, med Bothnia BioIndustries Cluster som värd, sattes fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi. 

Under seminariet presenterade företag och akademi olika tekniska lösningar. Här nedan kan du se korta ingresser till vad som presenterades, samt hitta filmer från presentationerna. Hela syftet med seminariet var att få till en matchmaking mellan behovsägare och lösningsägare, så om du är behovsägare och vill veta mer om olika teknologier, ta gärna en direktkontakt – kontaktuppgifter finns vid ingresserna.

Du kan också hitta filmer från de presentationer om finansieringsmöjligheter som genomfördes av Energimyndigheten och BioInnovation, samt ett par presentationer som satte kontexten för seminariet.

Välkommen att fortsätta dialogen!

 

Agenda för seminariet den 24 februari 2021

 

08.30 Välkommen och inledning

Vägen mot en cirkulär ekonomi
Anna Wiberg, BioInnovation

Resurs- och energieffektivisering – kärnfråga för skoglig bioinnovation
Ulf Westerberg, Piteå Science Park 

Market outlook and industrialisation of cellulose biorefineries
Taneli Rautio och Jonas Kihlman, Afry
En beskrivning av marknadsläget för bioraffinaderier globalt, samt om vad som är tekniskt viktigt att ta hänsyn till om man ska industrialisera och bygga ett bioraffinaderi och hur det skiljer mot till exempel utbyggnad av ett massabruk.
Kontakt: jonas.kihlman@afry.com

Breakoutsessions med matchmaking
Samtliga pitchar filmades och kan ses i efterhand. Du hittar dem längre ned på denna sida.

Pitcharna handlar på olika sätt om; Att effektivisera förbränningsprocesserna, Bättre bränslen eller Effektivare processer som nyttjar termisk energi.

Room 1 Room 2 Room 3
Pass 1 Visionsteknik Klingmill Sandtec
Pass 2 Infrasonik C-Green Technology Valmet
Bensträckare 15 minuter
Pass 3 Andritz Solfirman Wibax Biofuels
Pass 4 Blue Thing SLU Acosense

 

11.30-12.00 Summering

Se filmen från den avslutande plenumsessionen här! (Länk till Vimeo.)

 • Det här tar vi med oss från våra breakoutsessions
 • Finansieringsmöjligheter

  Energimyndigheten
  Mats Larsson

  BioInnovation
  Anna Wiberg
 • Hur går vi vidare

Presentation av pitchar

Här kan du se de pitchar som presenterades under breakoutsessions samt få mer information om företagen.

Room 1

     • VisionsteknikLogo för Visionsteknik AB
      Beskrivning av pitch: Visionsteknik kommer att presentera ett koncept kring ett modernt bränslehanteringssystem för olika bränslemixar – en väderskyddad byggnad med integrerade solceller, integrerad brandsäker torkningsfunktion med hjälp av spillvärme och smart styrning, samt optimal bränslemixning. Dessutom presenteras ett kommersiellt kamerasystem för att analysera flamman i drift och därmed fås ytterligare en styrparameter för optimering av förbränningen.
      Kontakt: Henry Hedman, 070-314 11 97, henry@visionsteknik.se.
      Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
      Introduktionssida till film för Visionsteknik

     

      • InfrasonikInfrasonic logotype.
       Presentatör: Helen Mattsson, Infrasonik
       Beskrivning av pitch: Infrasonik är experter på generering av högintensiva infraljud, vilket kan användas för att effektivisera industriella processer genom att en kraftig turbulens skapas, motsvarande drygt två orkaner i hastighet. Inom biosektorn kan tekniken användas för:
       – Att effektivisera torkning av sågspån, finhuggen flis, alger, vete och andra grödor.
       – Renare förgasning av pellets och finhuggen flis.
       – Effektiviserad förbränning i ugnar.
       Samtliga användningsområden har testats och validerats i liten skala.
       Kontakt: Helen Mattsson, 072 856 21 16, helen.mattsson@infrasonik.se.

      

     

    • AndritzLogotype för Andritz.
     Presentatör: Mikael Jansson, Process Engineer Evaporation, Andritz.
     Beskrivning av pitch: Andritz erbjuder produkter och tjänster till massa- och pappersindustrin samt innovativ teknik som förädlar processernas sidoströmmar. Konceptet A-Recovery + är ett sådant exempel och de kommersiella teknikerna innefattar:
     – Metanolreningsanläggning: Renar råmetanol till biometanol av kommersiell kvalitet.
     – Svavelsyraanläggning: Producerar svavelsyra av kommersiell kvalitet från icke kondenserbara koncentrerade gaser.
     – A-Lignin: Återvinner och separerar ut högkvalitativt lignin från svartlut.
     Kontakt: Mikael Jansson, 08-5860 25 20, mikael.jansson@andritz.com.
     Kontaktperson för konceptet A-Recovery+: Lauri Pehr-Lehtonen, lauri.Pehu-Lehtonen@andritz.com.
     Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
     Startbild film för Andritz

    

   • Blue ThingLogo för Bluething group
    Presentatör: Heiko Beilfuss, CEO, Blue Thing Norway AS
    Beskrivning av pitch: Blue Thing är specialiserade på optimering av förbränningsprocesser med hjälp av vätgas. Processen använder vätgas som katalysator. Med denna teknologi är det möjligt att accelerera förbränningen och få ut mer energi från bränslet. Speciellt när fuktigheten är över 20 procent har denna teknologi en stor påverkan på förbränningshastighet och energiutsläpp. Detta betyder mycket lägre koldioxidutsläpp och inte minst mer energiproduktion. Vår process bidrar upp till 20 procent mer ekonomisk förbättring av en bioenergianläggning. Teknologin används redan över hela världen inom cementindustrin där den ersatt uppemot 75 procent av fossila bränslen med alternativa bränslen.
    Kontakt: Heiko Beilfuss, +47 4765 72 87, hb@blue-thing.com.
    Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
    Introduktionsbild för presentationsfilm från Bluething

Room 2

      • KlingmillLogga för KlingMill
       Presentatör: Borislav Vujadinovic, VD och ägare
       Beskrivning av pitch: Klingmill will present the World’s most efficient milling technology, Wet Wood Directly to Powder. KlingMill´s advantages over competitors are:
       – Lower total investment for end user
       – Lower milling cost (electrical energy)
       – Lower raw material cost (logs/fire wood vs pellets)
       – Wet or dry bio-material or pellets to powder
       – Higher powder quality.
       Kontakt: Per Nordin, 070-664 08 75, per.nordin@klingmill.se.
       Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
       Introduktionssida till presentationsfilm från Klingmill

      

     • C-Green TechnologyLogotype
      Presentatör: Peter Axegård, Teknisk Chef (CTO), C-Green.
      Beskrivning av pitch: C-Green har utvecklat en kontinuerlig process, OxyPower HTC, som omvandlar blött slam till ett fast material som kan användas som biobränsle och jordförbättringsmedel. Processen kombinerar hydrotermisk karbonisering (HTC) av slam vid 200 °C med våtoxidation av organiska ämnen i separerade vattnet. Nödvändig värme skapas genom våtoxidationen. Den första industriella installationen finns i Stora Ensos flutingbruk i Heinola som ligger nära Tammerfors i Finland. Produkten används som biobränsle i brukets energipanna.
      Kontakt: Peter Axegård, 076-876 72 21, peter.axegard@c-green.se.
      Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
      Introduktionssida för presentationsfilm för CGreen Technology

     

    • SolfirmanLogotype för Solfirman AB.
     Presentatör: Jonas Hammar/uppfinnare solenergilösningar, Solfirman
     Beskrivning av pitch: Solfirman har utvecklat och designat både termiska och photovoltic solenergi system. Lösningarna har halverad återbetalningstid mot vanliga system. Termisk solpanelssystem kan effektivt användas för att torka virke, bark med mera. Stora volymer varmluft och/eller varmvatten (50-85 grader) kan produceras. Det tar vara på 90% av solenergin. Vårt termiska solsystem kan förse byggnader med värme 4 gånger mer effektivt än konventionella metoder, och den fungerar även bra på vinterhalvåret och i molningt väder. Systemet kommer att användas för bland annat  torkning av ved vid grillkolstillverkning i Ramsele.
     Kontakt: Jonas Hammar, 070-480 43 29, jonashammar@solfirman.com.
     Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
     Introduktionssida till presentationsfilm för Solfirman

    

   • SLULogo för SLU
    Presentatör: Sylvia Larsson, Professor, Biomassateknologiskt centrum (BTC), SLU, Umeå
    Beskrivning av pitch: BTC erbjuder kompetens och infrastrukturella resurser för mekanisk, termisk, och kemisk för- och efterbehandling av biobaserade fasta material och materialströmmar. Vi har unik kunskap och förmåga att ta fram väldefinierade och representativa material i mängder från några gram till flertalet ton. Vår pilotskalelinje för materialberedning innefattar torkning, rivning/flisning, fraktionering (vikt- och storleksbaserad) malning och pelletering. SLU vill rikta blickarna mot en neutronbaserad on-line-teknik för analys av grundämnesinnehållet i industriellt relevanta bulkströmmar: Pulsed Fast Thermal Neutron Activation (PFTNA). SLU har fått möjlighet att installera ett PFTNA-instrument vid BTC. PFTNA-teknologi är kommersiellt tillämpad inom gruv-, cement-, och kolkraftsindustrierna, men ännu oprövad inom verksamheter med fokus på cirkularitet och hållbar tillverkning, t.ex. materialåtervinning, bioraffinering (optimering av materialströmmar), askåterföring, etc. SLU bjuder in till samarbeten men verkar på ett grundforskningsstadium.
    Kontakt: Sylvia Larsson, SLU, 090-786 87 90, sylvia.larsson@slu.se.
    Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
    Introduktionssida till presentationsfilm för SLU

Room 3 

      • Sandtec Logo SandtecPresentatör: Per Sandström, VD Sandtec.
       Beskrivning av pitch: Om Sandtec våningstork. Sandtec har vidareutvecklat en barktork som varit i drift sedan 2010. Målsättningen är att nå full kapacitet med 65 °C temperaturhöjning av luften. Våningstorken byggs i moduler om 50 m² och kan skalas upp efter behov. En modul avdunstar ca 1 500 kg vatten/h. Sandtec kan leverera komplett anläggning med inmatning och lagring av biobränsle. Torkning ner till 30% fukthalt med full kapacitet är möjlig.
       Kontakt: Per Sandström, 070-371 07 66, per.sandstrom@sandtec.se.
       Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
       Introduktionsbild till presentationsfilm för Sandtec

      

      • ValmetLogotype för Valmet
       Presentatör: Peter Björklund, Process ingenjör, Valmet AB
       Beskrivning av pitch: Valmets Biotrac system används för behandling av träflis och avverkningsrester. Träets kolhydrater hydrolyseras så att fermenterbart socker frigörs till exempel för produktion av etanol. I kombination med ångsprängning kan vedens fiberstruktur öppnas upp för enzymatisk efterbehandling för att frigöra ytterligare socker. Det hydrolyserade och ångsprängda substratet är även mycket lämpligt för kompaktering till bränslepelletar eller briketter. Industriella projekt har startats i Europa och Indien, de första körs igång under 2021. Pitchen beskriver kortfattat Biotrac systemet och applikationer.
       Kontakt: Peter Björklund, +46 60 16 57 23, peter.bjorklund@valmet.com.
       Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
       Introduktionssida till presentationsfilm för Valmet

      

     • Wibax Biofuels ABLogotype för Wibax.
      Presentatör: David Wiklund, Managing Director Wibax Biofuels
      Beskrivning av pitch: Bioolja är ett kostnadseffektivt sätt att minska sitt klimatavtryck. Wibax säljer idag runt 100.000 ton bioolja till olika industriella kunder samt kraft- och värmeproducenter. Låt oss berätta om hur just er resa kan se ut från att vara fossil till att börja elda med bioolja och där Wibax tar ett helhetsgrepp om er anläggning från start till mål.
      Kontakt: David Wiklund, +46 911 250 200, david.wiklund@wibax.com.
      Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
      Introduktionssida till filmad presentation från Wibax

     

     • AcosenseLogo för Acosense
      Presentatör: Fredrik Edman, Acosense
      Beskrivning av pitch: Akustisk Spektroskopi är en analysmetod som utan ingrepp använder sig av ljud för att analysera komplexa vätskor. Förenklat fungerar det på så sätt att instrumentet spelar upp ett ljud mot rörväggen och mäter när det har passerat vätskan. Energin som går förlorad i ljudet ger information om fysikaliska egenskaper i vätskan. Idag analyserar vi flertalet vätskor beröringsfritt i realtid, vi analyserar bland annat torrhalt, viskositet och densitet.
      Kontakt: Fredrik Edman, 031 763 26 15, fredrik.edman@acosense.com.
      Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
      Introduktionssida till presentationsfilm för Acosense

     

    • Extra pitch, tillgänglig via webben:
     ProximionLogo för Proximion

     Presentatör: Aziza Sudirman, Director Business Development, Proximion
     Beskrivning av pitch: Proximion tillverkar fiberoptiska sensorsystem baserade på avancerade fibergitter för att mäta höga temperaturer i olika kritiska processer. Dessa fibergitter ger en smidig och flexibel temperatursensor med hög rumsupplösning på millimeternivå. Den realtidsdata som fås ger förbättrade möjligheter att övervaka och optimera processen i en reaktor vid tillverkning av biobränslen. Eftersom en reaktions temperaturhöjning är proportionell mot hur snabbt reaktionen sker, så blir fiberoptikens högupplösta temperaturmätning ett mycket kraftfullt verktyg för att följa tillverkningen av biobränslen.
     Kontakt: Aziza Sudirman, 072-550 46 85, aziza.sudirman@proximion.com.
     Se presentationsfilmen här (klicka på bilden så öppnas filmen i Vimeo):
     Proximion