Kick-off för företagsforskarskolan Resurssmarta processer

Den 12 januari samlades ett 30-tal forskare, doktorander och företagsrepresentanter digitalt för att starta upp arbetet i företagsforskarskolan Resurssmarta processer – en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror.

Merima Hasani på Chalmers och Olena Sevastyanova på KTH, som leder koordineringsprojektet kopplat till företagsforskarskolan, introducerade dagen. Därefter följde ett flertal presentationer som beskrev tanken och behovet bakom satsningen, industrins perspektiv och förväntningar samt den Graduate School som samtliga doktorander som medverkar i satsningen ska delta i. Eftermiddagen ägnades åt att de olika projekten, totalt elva stycken, i korthet presenterade vad de ska göra. Dagen avslutades med ett digitalt mingel där deltagarna fick chans att lära känna varandra bättre.

Merima Hasani, Chalmers.

– Det var en mycket positiv och trevlig start med många taggade doktorander, forskare, lärare och industripartners redo att ge sig i kast med utmanade frågeställningar kring allt från delignifiering och industning till framtagning av våtstarka material, termoplastiska och textila fibrer, säger säger Merima Hasani, docent på Skogsindustriell kemiteknik, Chalmers och fortsätter:

– Gemensamt har vi alla ett processtekniskt perspektiv och ambitionen att bygga upp en gemensam utbildningsbas för våra doktorander som ska både gynna forskning, sammanhållning och kontinuitet. Det ska bli kul att generera ny kunskap och skapa nya kurser i ett nära samarbete mellan akademin och industrin, med starkt fokus på utbildning och långsiktighet.

Läs mer om Resurssmarta processer.