Områdesanalys textil

Det globala behovet av textilfibrer ökar snabbt. Det utgör en stor samhällsutmaning då textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva branscher och dess miljöpåverkan är stor i flera delar av värdekedjan. Dessutom finns en stor potential i att utveckla möjligheterna till textilåtervinning.

Det finns i dagsläget inga självklara aktörer som samlar övriga aktörer i värdekedjan kring sig, och det finns ingen enskild fråga som det är självklart att sätta i fokus. Samtal mellan aktörerna i värdekedjan och forskningen har visat på ett behov av att genomföra en områdesanalys för den svenska textilsektorn. Många viktiga frågor behöver belysas framåt.

Hållbarhetskonsultföretaget Trossa har bistått BioInnovation med en områdesanalys för svensk biobaserad textil som presenterades under slutet av våren 2020.  Områdesanalysen genomfördes i två delar, dels en intressentdialog för att identifiera möjligheter och utmaningar och dels ett antal rundabordssamtal där analysen tas vidare och prioriteras. Områdesanalysen hittar du till höger på denna sida.

För mer information kontakta

Lotta Amsén
tfn: 0730-75 57 51
e-post: lotta.amsen@trossa.se