Talloljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor – steg 2

Baserat på positiva resultat från Steg 1 avser detta Steg 2-projekt att utveckla förnybara formuleringar, baserade på sidoströmmar av tallolja från bioraffinaderier, för effektiv vattenavstötning hos industriella träpaneler. Detta för att kunna erbjuda ett billigare och hållbart alternativ till de vaxemulsioner som idag används i branschen.

Möbler från träpaneler finns nästan i alla hushåll och kontor. Detta projekt fokuserar på träfiberskivor, som är den näst viktigaste paneltypen när det kommer till global produktion, med en tillverkningsvolym på mer än 100 miljoner m3 per år. I genomsnitt använder en fiberskivfabrik cirka 700–2 000 ton petroleumbaserat paraffinvax per år, och med tanke på den totala produktionsvolymen för träbaserade paneler i Europa på 54,7 miljoner m3, finns det ett behov av att hitta alternativ baserade på förnybara resurser.

Vid tillverkning av träfiberskivor används bindemedel för att foga samman träfibrerna. Bindemedlet kan innehålla formaldehyd – ett ämne som kan ge flera allvarliga hälsoeffekter, som till exempel cancer och allergi – och kan avges från den färdiga träbaserade skivan.

Ett ökat intresset från konsumenter för hållbara träprodukter tillsammans med förändringar av formaldehydlagstiftningen gör projektet aktuellt och relevant.

Projektet syftar till att ta itu med de tekniska, marknadsmässiga och hållbara utmaningarna när det gäller att tillämpa talloljebaserade vattenavvisande kemikalier i den befintliga träfiberskivproduktionen. Detta för att åstadkomma följande;

  1. En mer hållbar produktion genom att ersätta petroleumbaserade kemikalier (paraffinvax) med biobaserade.
  2. Bättre vattenavstötning hos möbler tillverkade av fiberskivor – framför allt under transport och i områden med hög relativ luftfuktighet (till exempel asiatiska delar av Stillahavsområdet).
  3. Möjligheter att minska mängden formaldehyd genom att tillsätta fler talloljebaserade formuleringar i bindemedelsblandningen än vad som är tillåtet för vax.

Därför är detta viktigt

För att möta ökad konsumentmedvetenhet, lagkrav och alarmerande klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom träbaserad panelproduktion – detta för att minska fossilberoende, växthusgasutsläpp och negativa hälsoeffekter av formaldehyd som används i nuvarande bindemedel i tillverkningen av paneler.

Även om det finns ett stort intresse för naturliga material och mer miljövänliga kemikalier och lim för träpaneler har industrin haft svårt att införa dessa, främst på grund av frågor relaterade till prestanda och kostnader. Men förbättrad teknik (fysisk, kemisk, bioteknisk) utvecklas nu snabbt för att uppgradera den biobaserade råvaran som kommer från skogs- och jordbruksindustri till nya biokemikalier för olika ändamål (till exempel bindemedel, färger, plast, kosmetika). Detta gäller särskilt för tallolja, en restprodukt från massafabriker, som förväntas användas i större mängder i framtiden till följd av tillväxten av industrier som omvandlar biomassa till biobränsle.

Förväntat resultat

Ett lyckat resultat förväntas leda till ett billigare och hållbart alternativ till petroleumbaserade formuleringar (paraffinvaxemulsioner) som används idag i bindemedel i branschen.

Deltagare

Skogsproduktgruppen vid Linnéuniversitetet, SunPine AB, Lawter Maastricht BV och IKEA Industry AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8,5 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetets webb.
Läs om Förnybara vattenavvisande medel för fiberskivor baserade på tallolja – Steg 1.