Projekt om biobaserade träfiberskivor tas vidare av industrin

Träfiberskivor är enormt användbara men omtvistade för sina fossilbaserade komponenter. Efter ett framgångsrikt projekt inom BioInnovation testar nu Ikea Industry och övriga projektpartners att ersätta det fossilbaserade vax som finns i HDF-skivor med en talloljebaserad lösning. Resultaten skvallrar om bättre kvalitet och lägre klimatpåverkan.

Thomas Walther, adjungerad professor vid Linnéuniversitetet. Foto: Johannes Rydström.

För att ge möbler längre livslängd består deras stomme – träfiberskivan – av ett vattenavvisande paraffinvax. Vaxet är fossilt och av bristfällig kvalitet. I ett projekt inom Bioinnovation har en biobaserad och mer högkvalitativ lösning utvecklats, tillverkad av restprodukter från raffinering av tallolja. Projektet som leddes av Linnéuniversitetet bygger på en ny värdekedja med SunPine som råvaruleverantör och Ikea Industry som producent av träfiberskivor. Däremellan bearbetar kemiföretaget Lawter råvaran till en industriellt användbar produkt.

”Vi behöver förändra överallt där vi kan”

Efter framgångsrika projektresultat har företagen beslutat att gå vidare med industriella försök. De första testerna visar att den talloljebaserade lösningen kan ersätta parraffinvax fullt ut och att inga maskinella anpassningar krävs. Nu ska extern part göra en livscykelanalys.

– I dagsläget pekar allt på att den biobaserade lösningen presterar bättre ur ett hållbarhetsperspektiv – det måste vi dock ha svart på vitt. Med Ikeas tuffa hållbarhetsmål behöver vi förändra överallt där vi kan, säger Thomas Walther, adjungerad professor vid Linnéuniversitetet och den som leder utvecklingsarbetet på Ikea Industry.

John Hazen, Lawter. Foto: Privat.

John Hazen, Global R&D Manager på Lawter:

– Som det ser ut i dagsläget har vi inte enbart en mer hållbar råvara utan också en process som kräver lägre temperatur och energiåtgång jämfört med motsvarande process för att framställa den fossilbaserade lösningen.

Projektet viktigt för att hitta nya marknader

Inledningsvis ska paraffinvaxet i Ikeas HDF-skivor bytas ut. Ikea Industry producerar en fjärdedel av de HDF-skivor som Ikea behöver årligen och som totalt skulle kräva cirka 10 000 ton av den talloljebaserade lösningen.

Valeri Naydenov, SunPine. Foto: SunPine.

– Det är en efterfrågan som vi har kapacitet att möta, säger Valeri Naydenov, utvecklingschef Sunpine. För oss med en relativt liten utvecklingsavdelning är forskningsprojekt som de här viktiga för att hitta nya marknader. Här har vi samarbetat med aktörer i hela värdekedjan, från tidiga tester till uppskalning.

Om den talloljebaserade lösningen står sig kostnadsmässigt återstår att se. Den kan troligtvis vara dyrare men också drygare, vilket skulle balansera kostnaden.

– Projektet visar också på en ny potential; att använda samma restprodukt för att ersätta de stora mängder fossilbaserat lim som finns i träfiberskivor. Mycket finns att utforska och fler tester kommer, säger Thomas Walther.

– Det är spännande att se hur idéer med hög risk som prövas i laboratoriet kan bli en industriell verklighet. Tallolja är en användbar och hållbar råvara för att åstadkomma intressanta kemiska lösningar och applikationer, avslutar professor Stergios Adamopoulos vid SLU.

Läs mer om projektet Talloljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor – steg 2.