Förnybara vattenavvisande medel för fiberskivor baserade på tallolja – steg 1

Projektet pågick mellan maj och oktober 2019.

Projektet syftade till att förbereda och testa 100% förnybara föreningar från tallolja för effektiv vattenavstötning hos träfiberskivor, som en billigare och hållbar ersättning av de vaxemulsioner som idag används i branschen. Även om det gjorts omfattande studier om tallolja för att förbättra hydrofobiciteten hos trä- och träprodukter har behandling av cellulosafibrer med talloljor fått mycket liten uppmärksamhet. Ett ökat intresset från konsumenter för hållbara träprodukter tillsammans med förändringar av formaldehydlagstiftningen gjorde projektet aktuellt och relevant.

Deltagare

Skogsproduktgruppen vid Linnéuniversitetet, SunPine och IKEA Industry.

Budget

Projektets budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Träskiveindustrin kämpar med fukt- och dimensionsstabilitetsproblem hos träskivor, till exempel träfiberskivor, på grund av fuktrelaterade problem i regioner med hög relativ fuktighet (tropiska länder) och under transport. Detta skapar inte bara stora ekonomiska förluster på årsbasis utan bidrar också till att en dålig kundtillfredsställelse för trämöbler. Förbättrad prestanda på möbelkomponenter med ökat biobaserat råmaterialhalt skulle inte bara utgöra ett mer hållbart produktalternativ utan samtidigt leda till högre kundtillfredsställelse.

Förväntade resultat

Projektet avsåg att ta fram förnybara vattenavvisande medel för fiberskivor baserade på tallolja genom att använda biprodukter från massatillverkning. Dessa medel skulle ge talloljetillverkande företag tillgång till en enorm internationell marknad.

Konkreta resultat

Resultaten var enastående och båda företagen i projektet drog slutsatsen att det inte finns några större hinder för uppskalning av den nya högoljebaserade hydrofobicitetteknologin inom industrin för fiberbrädor.

Extern synlighet

https://lnu.se/en/research/searchresearch/forskningsprojekt/project-renewable-hydrophobing-agents-for-fibreboards-based-on-tall-oil/

Nästa steg

Alla projektparter kom överens om att använda de övergripande projektresultaten för att utarbeta ett vetenskapligt manuskript.

Projektparterna planerar även att skicka in en ansökan om en fortsättning i Steg 2, då man anser att potentialen är enorm att utveckla nya förnybara hydrofobformuleringar från tallolja. Ytterligare ett företag som är aktivt för att utveckla kommersiella vattenavvisande formuleringar för pappersprodukter har kontaktats för att ingå i konsortiet.

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetets hemsida (på svenska och engelska).

Läs om Tall-oljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor – Steg 2.