Svensktillverkat proteinrikt livsmedel från skogsindustriella restströmmar – steg 1

Kan vi få fram mat i svenska massabruk?

Det här projektet har utvärderat och demonstrerat hur ett nytt proteinrikt livsmedel kan tillverkas från svampbiomassa som odlas på restmaterial från ett svenskt massabruk.

Därför var det viktigt

Ett innovativt och miljövänligt livsmedel, framställt med nya råvaror och ny teknik, ger förutsättningar för en helt ny värdekedja.

Deltagare

Projektet genomfördes i samarbete mellan forskare från SP och SP Processum samt representanter från svensk massa- och livsmedelsindustri.

Resultat

Projektet har visat att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att producera ett proteinrikt livsmedel enligt det undersökta konceptet. Konceptet bedöms ha stor potential både ur ett konsumentperspektiv, då det baseras på en befintlig matsvamp, och ur ett miljöperspektiv eftersom klimatpåverkan är låg jämfört med flera andra proteinrika livsmedel. Projektet har nu slutfört steg 1 och beviljats medel för ett andra steg. Läs mer om det här.

Framtida potential

Konceptet som utvärderades och demonstrerades i det här projektet uppvisade goda förutsättningar för en framtida kommersiell produktion. Det finns dock behov av vidareutveckling av tekniska aspekter samt mer djupgående analyser av möjligheter och hinder inför en introduktion på livsmedelsmarknaden.

Läs mer i projektets slutrapport.

Kontaktperson: Anneli Petersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs även: Produktions- och textureringsprocess för proteinrika livsmedel från skogsindustriella restströmmar – steg 2

 

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?