Streamateria Virtual Gateway

Projektets mål att är framställa en prototyp som kan producera måttanpassade plagg av biobaserad råvara. I genomförandet används en 3D-printing process, där en armerande nätstruktur byggs upp och sedan täcks av ett skummat vedfibermaterial tillsammans med en plast av bioråvara. Processen är tänkt att kopplas ihop med en ny digital tjänst, där konsumenten får en direkt informationslänk till produktionen. Den digitala tjänsten möjliggör en större individanpassning av plagget för den enskilde konsumenten.

Förväntat resultat

Projektets mål är att undersöka förutsättningarna för en biobaserad, tillfällig och måttanpassad klädupplevelse. Konsortiet har även ambitionen att verka som en överbryggande länk mellan design, producent, återförsäljare och konsument. Projektet hoppas att denna innovation ska ge upphov till nya affärsmodeller och i förlängningen bidra till den cirkulära ekonomin som helhet.

Deltagare

Konsortiet består av följande parter Guringo Designstudio, Högskolan i Borås och Almedahls.

Budget & tidsplan

Projektets budget är 407 000 SEK och pågår under sex månader.

Mer information

Erik Lindvall, projektledare, Guringo
070-932 43 63
erik@guringo.com