Skogens Tyg – Steg 2

Projektet Skogens Tyg vill tillverka textil av skogsråvara. Syftet med projektet är att i pilotskala tillverka mjuka och töjbara textilier av pappersgarn där metoderna har anpassats för pappersgarnets speciella egenskaper. Skogens Tyg ska också vidareutveckla tekniken och få insikt om inom vilka användningsområden som pappersgarnet bäst lämpar sig. Projektet har även ambitionen att befintlig produktionsutrustning för papper och textil ska kunna utnyttjas och vill öka förädlingsvärdet för skogsråvaran. På längre sikt är ambitionen att processen ska kunna vara ett kommersiellt alternativ till garner som finns på marknaden idag, tillverkade av syntetiska fibrer från fossilbaserade råvaror.

Därför är det viktigt
Projektet syftar till att öka förädlingsvärdet av biomassan och ersätta garner tillverkade av syntetiska fibrer från fossilbaserade råvaror. Detta bidrar till visionen om en cirkulär bioekonomi och till omställningen mot ett hållbart samhälle.

Deltagare
Projektet är ett konsortium bestående av följande parter Smart Textiles, Rise Processum, Mittuniversitet, Textilhögskolan, Ahlstrom-Munksjö Paper, House of Dagmar, Ekelund Linneväveriet i Horred, Fiber-X, GA Lindberg, Mondi Paper, Nordic Paper, Sjuhäradbygdens Färgeri, Svenskt Konstsilke, Fjällräven samt Kinnarps.

Förväntat resultat
Projektets förväntade resultat är att nå bredare användningsområden och en större marknadsacceptans än befintliga textiler av pappersgarn. Projektets ambition är att genom branschöverskridande samarbete förbättra förutsättningarna för textil tillverkad av svensk skog och därigenom lämna ett bidra till den cirkulära ekonomin. I projektet hoppas man kunna utveckla ett antal prototyper vilka kan ge möjlighet att bättre förstå pappersgarner och papperstextilers marknadsförutsättningar.

Budget
Projektets budget är 8 500 000 SEK och bedrivs mellan den 1 september 2018 till den 31 augusti 2021.

Mer information
Elin Näsström, Smart Textiles
Elin.nasstrom@hb.se
033 435 4220

Lena-Marie Jensen, Smart Textiles
Lena-marie.jensen@hb.se
033 435 41 55