”Svensk skog är svensk styrka”

När Lena-Marie Jensen från Smart Textiles klev in i Bioinnovation fick även textilindustrin en representant i expertgruppen. Och det är just den textila överblicken hon hoppas bidra med.
– För att i överhuvudtaget lyckas med hållbarhet och bygga värdekedjor i Sverige, gäller det att göra det tillsammans, säger hon.

Till vardags är Lena-Marie Jensen verksam vid Högskolan i Borås där hon arbetar med projektledning och koordinering av hållbarhetsprojekt för Smart Textiles, en innovationssatsning på Science Park Borås.

– Just nu jobbar jag i ett team som har till uppgift att etablera en nationell plattform för hållbar textil i Sverige, Textile & Fashion 2030, som visar på styrkor och som hjälper företag att bli mer hållbara. Inom ramen för det gör vi lite olika aktiviteter.

Ett exempel på plattformens aktiviteter är deras årliga designhackaton Big Do, där aktörer bjuder in till att inspirera branschen med nya idéer och koncept på FN:s globala mål.

– Hållbarhet i textilbranschen handlar både om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För att definiera det på ett bra sätt tycker jag man ska utgå från FN:s globala mål. De ger en väldigt bra fingervisning för vad man ska tänka på och hur de olika delarna hänger ihop.

Smart Textiles bakom Renewcell och Skogens Tyg

En stor del av hennes arbete består i att hjälpa företagen med sina idéer och hur de kan ta sig vidare. Ett sådant projekt som fått vida renommé är Renewcell, vars första plagg Smart Textiles var med och tog fram. Smart Textiles har även projekt inom Bioinnovation där Lena-Marie Jensen varit med i uppstarten, såsom Skogens tyg.

– Skogens tyg arbetar med papperstyg och från ett svenskt perspektiv är skogen viktig. Ull och den textil som vi redan har i loopen är andra centrala material när man talar svenska textila råvaror. Vi behöver dessutom vara innovativa då det gäller att återbruka och återvinna textil.

Lena-Marie Jensen

”Bioinnovation är både nära textilen och nära naturen”, säger Lena-Marie Jensen på Smart Textiles.

Vad vill du bidra med i Team of Experts?
– Jag vill bidra med den textila överblick som jag har. För att i överhuvudtaget lyckas med hållbarhet och bygga värdekedjor i Sverige, måste vi arbeta tillsammans. Jag anser att de strategiska innovationsprogrammen har en viktig roll att spela för att Sverige ska kunna vara en förebild för hållbarhet.

”En miljö som är rolig att vara i”

Bioinnovation ligger Lena-Marie Jensen extra varmt om hjärtat av flera anledningar och det rådde därför ingen tveksamhet till att tacka ja när hon fick frågan.

– Bioinnovation är både nära textilen och nära naturen. Själv kommer jag från en jordbrukarfamilj och för mig är svensk skog svensk styrka. Därför tycker jag det är roligt att kunna vara med och bidra och utveckla det. Jag har jobbat mycket med innovation och produktutveckling och som en del av teamet kan jag även lära mig av de andra experterna. Dessutom är det en miljö som är rolig att vara i och expertteamet består av väldigt trevliga och kompetenta människor.

Idag verkar drygt 50 intressenter, företag, forskare och organisationer inom Bioinnovation för att Sverige att ska ha ställt om till en bioekonomi 2050. Efter snart sex verksamma år är en viktig fråga vilken inriktning och satsningsområden som Bioinnovation ska fokusera på.

Team of Experts spelar en viktig roll i att staka ut vilka områden som Bioinnovation ska satsa på framåt, hur ser du på det?
– Självklart ligger textil mig varmt om hjärtat, men det är viktigt att det görs överskridande projekt. Inte bara mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, utan att man också tänker i värdekedja och att man blir tydligare i transformationen till cirkulär ekonomi. Förr eller senare är vi i en cirkulär ekonomi där man roterar varor och tjänster och tar tillvara på de resurser som finns. Det tycker jag man kan göra ännu tydligare.