Produkt- och produktionsutveckla en formad och återförslutbar konsumentförpackning av biomaterial – steg 2

I hypotesprövning steg 1 visades att det är möjligt att tillverka en konsumentförpackning, en så kallad ”ready to fill” (RTF)-förpackning, som är återförslutbar. Råmaterialet var baserad på cellulosa som är baserad på svensk skogsråvara.

En mängd förpackningar i samhället som idag är tillverkade i plast kan ersättas med denna teknik. Omställningen från plastförpackningar bidrar till minskad koldioxidbelastning, ökad återvinning och minskade mängder mikroplaster i naturen. Nationellt och internationellt finns många aktörer som vill koppla sina produkter till en miljövänlig förpackning. Detta koncept höjer värdet på svensk skogsråvara.

Steg 2-projektets syfte är att kunna skapa förutsättningar för en marknadsintroduktion av RTF-förpackningar med avancerad geometri och därmed minskad användningen och behovet av plastförpackningar.

Därför var detta viktigt

Projektet utnyttjar skogsråvaran effektivt och ersätter för miljön mer skadliga alternativ som plastförpackningar. Förpackningens klimatavtryck är lägre än för motsvarande plastförpackning. Projektet hjälper även till att öka värdet av skogsråvara och värdet av svensk export.

Förväntat resultat

Projektet förväntas ta fram en återförslutbar konsumentförpackning baserad på cellulosa och gå från prototyptillverkning till mer industriellt applicerbar tillverkning av förpackningar med rätt egenskaper som kan marknadsföras och utvärderas i verklig miljö och användning av kunder. Därtill avser projektet förse kunder med färdiga förpackningar som kan användas och utvärderas. Miljöeffekter och klimatavtryck kommer även kvantifieras.

Deltagare

Industripartners och RISE IVF.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,37 MSEK och kommer att pågå mellan maj 2021 och december 2022.

Läs om Utveckla och tillverka en återförslutbar konsumentförpackning baserad endast på biomaterial – steg 1.