Trossa ska analysera textilområdet

Hållbarhetskonsultföretaget Trossa kommer att bistå BioInnovation med att genomföra en analys för textilområdet. Ett uppdrag som utannonserades tidigare i höst och som nu går vidare i ett aktivitetsprojekt.

Det globala behovet av textilfibrer ökar snabbt. Det utgör en stor samhällsutmaning då textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva branscher och dess miljöpåverkan är stor i flera delar av värdekedjan. Dessutom finns en stor potential i att utveckla möjligheterna till textilåtervinning.

Det finns i dagsläget inga självklara aktörer som samlar övriga aktörer i värdekedjan kring sig, och det finns ingen enskild fråga som det är självklart att sätta i fokus. Samtal mellan aktörerna i värdekedjan och forskningen har visat på ett behov av att genomföra en områdesanalys för den svenska textilsektorn. Många viktiga frågor behöver belysas framåt.

Områdesanalysen kommer att genomföras i två delar, dels en intressentdialog för att identifiera möjligheter och utmaningar och dels ett antal rundabordssamtal där analysen tas vidare och prioriteras.

Anna Wiberg

Anna Wiberg, programchef BioInnovation.

– Förhoppningen är att dialogen och rundabordssamtalen ska resultera i förslag på samverkansformer och att analysen ska visa vilken roll BioInnovation kan ta i en fortsatt utveckling. En viktig del i arbetet är också att ta tillvara de erfarenheter som vi bär med oss från ett av våra stora innovationsprojekt Etablera Närodlad Textil i Sverige, berättar Anna Wiberg.

 

 

Lotta Amsén,  Trossa.

– Utifrån att det finns så mycket goda idéer bland en mängd aktörer så ska det bli väldigt spännande att få bidra till eventuellt nya aktörskonstellationer och hitta gemensamma nämnare bland dessa. Vi hoppas och tror att Trossas gedigna kompetens inom ramen för hållbar verksamhetsutveckling inom textil- och skogsindustrin samt erfarenheter från arbete inom innovationsmiljöer kommer att komma väl till pass i detta projekt, säger Lotta Amsén på Trossa.

Analysen ska presenteras i slutet av mars 2020.

Läs mer om Trossa på www.trossa.se.