Nyskapande grönt grafen för högteknologiska tillämpningar

Syftet med projektet är att prova hypotesen att det går att skapa en process för kontinuerlig massproduktion av grafen med bibehållna elektriska egenskaper och med biomassa som råvara. Detta skulle vara revolutionerande då det dels saknas högkvalitativt grafen som kan massproduceras på marknaden och dels innebära att produktionen av grafen blir mer hållbar. Det grafen som kan massproduceras idag är baserat på grafit, som är en ändlig resurs och kräver gruvdrift.

Grunden för projektet är därmed att gå från att producera grafen från ändliga resurser till att producera det från förnyelsebara källor. Det övergripande och lite mer långsiktiga målet är att projektets gröna grafen ska användas i gröna, hållbara energilagringslösningar.

Därför är detta viktigt

Projektet vill bidra till att visa att det är möjligt att tillverka högfunktionella material för framtidens fossilfria teknologier (batterier, superkondensatorer, vätgaslagring och solceller) — giftfritt och från förnyelsebara råvaror. Projektet vill visa att människan kan leva på naturens principer genom att omvandla biomaterial till en värdefull produkt som kan öka verkningsgraden i lagrandet av sol-, vind- och vattenenergi.

Förväntat resultat

Projektet avser att utveckla en process för massproduktion av högkvalitativt grafen med biomassa som råvara. Vid projektet slut förväntas projektparterna ha tillräcklig kunskap om alla processdelar i en kontinuerlig produktion, samt marknadsmöjligheter för att dra igång en labbpilot som verifierar den kontinuerliga processen.

Deltagare

Bright Day Graphene AB och RISE Bioeconomy.

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från oktober 2019 till april 2020.