Nyskapande grönt grafen för högteknologiska tillämpningar – steg 1

Projektet pågick mellan november 2019 och april 2020.

Syftet med projektet var att prova hypotesen att det går att skapa en process för kontinuerlig massproduktion av grafen med bibehållna elektriska egenskaper och med biomassa som råvara. Detta skulle vara revolutionerande då det dels saknas högkvalitativt grafen som kan massproduceras på marknaden och dels innebära att produktionen av grafen blir mer hållbar. Det grafen som kan massproduceras idag är baserat på grafit, som är en ändlig resurs och kräver gruvdrift.

Grunden för projektet var därmed att gå från att producera grafen från ändliga resurser till att producera det från förnyelsebara källor. Det övergripande och lite mer långsiktiga målet var att projektets gröna grafen skulle användas i gröna, hållbara energilagringslösningar.

Deltagare

Bright Day Graphene AB och RISE Bioeconomy.

Budget

Projektets budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Projektet ville bidra till att visa att det är möjligt att tillverka högfunktionella material för framtidens fossilfria teknologier (batterier, superkondensatorer, vätgaslagring och solceller) — giftfritt och från förnyelsebara råvaror. Projektet ville visa att människan kan leva på naturens principer genom att omvandla biomaterial till en värdefull produkt som kan öka verkningsgraden i lagrandet av sol-, vind- och vattenenergi.

Förväntade resultat

Projektet avsåg att utveckla en process för massproduktion av högkvalitativt grafen med biomassa som råvara. Vid projektet slut förväntades projektparterna ha tillräcklig kunskap om alla processdelar i en kontinuerlig produktion, samt marknadsmöjligheter för att dra igång en labbpilot som kunde verifiera den kontinuerliga processen.

Konkreta resultat

Projektet ville testa en hypotes om att det går att tillverka hållbart, högkvalitativt grafen från biomassa i en kontinuerlig process. I detta projekt var målet att utveckla och verifiera tre av processens steg. Alla dessa steg har utvecklats och verifieras.

Nästa steg

Projektet har sökt fortsättning och beviljats medel i steg 2.

Läs om Kommersiella tillämpningar med nyskapande grönt grafen från biomassa – steg 2.