Supermaterialet grafen kan förändra världen

Skogsindustrierna har pratat med Malin Alpsten som tillsammans med Anna Carlsson driver företaget Bright Day Graphene. I BioInnovation leder hon hypotesprövningsprojektet Nyskapande grönt grafen för högteknologiska tillämpningar.

Anna Carlsson och Malin Alpsten driver tillsammans Brightday Graphene. Bild: Skogsindustrierna

Hej Malin Alpsten! Du och din kollega tillverkar supermaterialet grafen av restströmmar från pappers- och massaindustrin – varför använder ni råvara från skogen?

– Hållbarhet är en grundstomme i vårt företag. I stället för att tillverka grafen från grafit som är en ändlig resurs har vi lyckats göra det av lignin – en restström från pappers- och massaindustrin. Vårt grafen är alltså hållbart och miljövänligt.

Varför är er uppfinning revolutionerande?

– För att den skapas av en förnybar och hållbar råvara och att vi tar tillvara en restprodukt inom svensk industri. Den utlovar också en möjlighet att skala upp och massproducera ett högkvalitativt grafen utan att tumma på kvalitén. När vi har stora volymer av materialet så kan vi förändra världen – det är revolutionerande!

På vilket sätt kan ni förändra världen?

– Grafen kan användas till en mängd olika saker men där vi verkligen kan göra skillnad är inom energi. Vi måste skifta till förnyelsebara energikällor och en mer effektiv energilagring – här kan vårt gröna grafen bidra till effektiva lösningar.

Varför är grafen bra för att lagra energi?

– I sin perfekta form leder materialet ström helt utan motstånd. Grafen är tvådimensionellt, alltså bara ett atomlager tjockt, vilket är tusentals gånger tunnare än ett pappersark. Det innebär att man kan få väldigt stor yta på liten vikt, vilket betyder att vi kan lagra mer energi per viktenhet. Det finns mycket forskning kring grafen i olika typer av energilagringslösningar. Samsung har till exempel utvecklat ett grafenbatteri som har 45 procent högre kapacitet och fem gånger så snabb laddning jämfört med dagens mobilbatterier. Det betyder att man kan få en fulladdad mobil på bara tolv minuter!

Kort om grafen

Grafen är 300 gånger starkare än stål och leder elektricitet bättre än koppar. Materialet är supertunt och består endast av ett lager kolatomer. Grafen är transparent, böjbart och kan formas till vilken form som helst.

Bright Day Graphene startade 2017 och är just nu en del av ett forskningsprojekt inom ramen för BioInnovation. De arbetar just nu med sin patentregistrering av sina genomskinliga grafen-flagor av skogs­råvara.

Källa: Skogsindustrierna