MARKPOLL

Projektet MARKPOLL – Marknads och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer – har undersökt förutsättningarna för bioinnovationer ur ett marknadsperspektiv och ett politiskt perspektiv. I projektet genomfördes ett antal olika studier som syftat till att ge kunskap och förståelse kring möjligheter och eventuella hinder för biobaserade material, produkter och tjänster att ta sig in på marknaden.

Projektet pågick under 2015 och resultaten presenterades vid BioInnovations Annual Conference den 24 nov 2015.

Se resultaten i slutrapporten för MARKPOLL

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?