Lansering av textilprodukt från svensk skog – steg 1

Svensk skog närmast kroppen. På Allvar.

Det här projektet lanserade underkläder för män tillverkade av svensk skogsråvara. Utgångspunkten var att det finns en emotionell koppling till skogen och att en textilprodukt från svensk skog kvalitetsmässigt uppfattas som likvärdig andra alternativ på marknaden. Projektet undersökte efterfrågan, kundkrav och hur textilproduktens ursprung från svensk skogsråvara påverkar varumärkes- och produktupplevelsen.

Därför var det viktigt

En ökad allmän kännedom om möjligheterna att tillverka produkter av svensk skogsråvara skulle kunna ge skogsindustrin nya möjligheter till förädling av skogsråvara. Andra konsumentnära aktörer skulle kunna få bättre beslutsunderlag för att utveckla och marknadsföra produkter baserade på svensk skogsråvara.

Deltagare

Projektet genomfördes av en modedesigner och en projektledare från Allvar Underwear AB samt två forskare från Högskolan i Borås.

Resultat

Allvar lanserade den 21 maj sina produkter på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Projektet gav stärkta indikationer på att det finns en tydlig efterfrågan hos konsumenter för produkter med ett tydligt ursprung i svensk skogsråvara och att det svenska ursprunget tillför en tydlig kundnytta.

Framtida potential

Allvar tittar på möjligheterna att exportera till utländska marknader och även på att designa underkläder för kvinnor och andra plagg.

Läs mer i projektets slutrapport och presentation.

Mer information

Niklas Gilmark, Allvar Underwear AB
niklas@gilmark.se

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?