Snart kan biobaserad textil cirkulera mera

Sverige är ett föregångsland inom utvecklingen av biobaserad textil. Nu är nästa stora steg att göra textilierna mer cirkulära. BioInnovations textilsatsning samlar en bredd av branschaktörer för att utforska om återvunna regenererade textilfibrer, som viskos, kan bli till nya förpackningar och kläder.

Textilanvändningen i världen väntas öka dramatiskt de närmaste decennierna, i takt med stigande ekonomiskt välstånd. Varje år sätts 100 miljoner ton textil på den globala marknaden, och samtidigt går 80 procent av den textil vi använt till förbränning eller hamnar på deponier. Textil som skulle kunna återbrukas eller återvinnas, och där fungerande återvinningssystem för textil är i princip obefintliga samtidigt som det finns få metoder för att ta tillvara textilfibrer. Men nya lagar och styrmedel som driver fram en mer hållbar textilbransch är på gång. Det svenska producentansvaret är ett exempel och inom EU kommer ett nytt avfallsdirektiv för textil att träda i kraft för alla medlemsländer den 1 januari 2025 som säger att all textil ska samlas in separat.

Maria Ström, The Loop Factory. Foto: Johan Olsson.

Ett delprojekt inom Bioinnovations textilsatsning Circular Textile Innovations tittar närmare på kemisk återvinning av regenererade fibrer. Hit hör viskos, modal, lyocell och annan biobaserad textil som kan tillverkas av cellulosa från exempelvis svensk skog.

– I Sverige har vi en stark tradition av att förädla biobaserade råvaror från skogen. Vi har teknologin och en hög teknisk kompetens ute hos företagen. Det kan vi kan dra nytta av nu när vi behöver få in de här textilierna i ett cirkulärt flöde, säger Maria Ström, CEO på The Loop Factory och delprojektets projektledare och fortsätter;

– Regenererade cellulosafibrer som viskos utgör idag en liten del av den totala textilproduktionen, men den årliga tillväxten är hög. Att få cirkularitet i de här materialen blir allt viktigare för att minska textilindustrins klimatavtryck.

Återvunnen viskos – råvara i ny textilfiber?

Åsa Östlund, TreeToTextile. Foto: Johan Olsson.

Under två och ett halvt år ska projektet djupdyka i tre väl utvalda återvinningsvägar; förpackningar, kemikalier och textilier. Urvalet bygger på en kartläggning där svenska branschaktörer delat med sig av sina insikter och behov. En av dem som medverkar i satsningen är TreeToTextile. De skalar just nu upp sin teknologi för tillverkning av en ny biobaserad textilfiber, som kan bidra till att ersätta exempelvis bomull och polyester. Idag använder de primärt träråvara från ett hållbart skogsbruk, men i just det här delprojektet testar de att använda återvunnen textil.

– Att sluta cirkeln skulle vara ett viktigt bidrag till en mer hållbar textilindustri där varje del i ledet, från råvara till textilfiber, framställs med teknologi utvecklad i Sverige. Men en grundförutsättning för att det ska bli verklighet är att tillverkningen är kostnadseffektiv och har liten miljöpåverkan. Det är själva kärnan i den teknologi vi använder, säger Åsa Östlund, Head of Research & Development på TreeToTextile.

Samarbete längs hela värdekedjan

Textilåtervinningens första stora utmaning infinner sig redan vid sorteringen. Där har Wargön Innovations sorteringsanläggning kopplats in för att genomföra det komplexa sorteringsarbetet. Först görs en manuell bedömning av Röda Korsets insamlade textil baserat på vad som kan återbrukas, “redesignas” och återvinnas. Efter det sorteras de uttjänta textilierna efter material med hjälp av en skanner som ”läser av” plaggen med infrarött ljus. Automatiseringen möjliggör industriell sortering i likhet med den som sker på Siptex, världens första storskaliga sorteringsanläggning i Malmö.

I nästa steg tar forskarna över och textilierna genomgår en kemisk återvinningsprocess, som på det stora hela är väldigt lik den som pappers- och massaindustrin tillämpat i alla tider.

Ola Wallberg, Lunds Tekniska Högskola. Foto: Kennet Ruona.

– Målet är att hitta en robusthet i processen och maskinerna, så att den råvara vi lämnar över alltid är densamma och har rätt egenskaper för nästa del i ledet, säger Ola Wallberg, professor vid institutionen för kemiteknik på Lunds Tekniska Högskola och engagerad i projektet. Vi tittar även på var textilmassan bäst framställs. Är det integrerat i massabruken, i en fristående anläggning eller kopplat till annan industri?

Ett projektmål är att ta fram prototyper tillverkade av återvunna regenererade fibrer.

– Något som är intressant och viktigt i det här projektet är att utvärdera hur slutprodukternas egenskaper påverkas av olika parametrar vid återvinningen och sorteringen. Samarbetet med våra partners i hela värdekedjan gör att vi kan gå tillbaka, utvärdera olika tekniker och lägga grunden för ett resurseffektivt system, säger Maria Ström avslutningsvis.


Om Circular Texile Innovations (CITEX)

Innovationsprojektet Circular Textile Innovations (CITEX) ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige. Delprojekten fokuserar på tekniker för återvinning av textil och innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker för biobaserad råvara och bidrar därmed till visionen om en cirkulär bioekonomi. Läs mer om projektet.