Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och mars 2018.

Utveckling av en färglösning som skyddar mot brand.

Projektet utvärderade om Quartzene® med sin goda termiska isoleringsförmåga kan skapa en ny sorts brandskyddande färg för trä, som minskar risken för att eld sprider sig. Det som på fackspråk kallas för ”reaction-to-fire”-egenskaper.

Därför är det viktigt

Idag saknas en lösning för synligt trä utomhus som behöver högsta möjliga brandskyddsklassning. Den här sortens färg väntas får ökad betydelse inte minst inom byggnadsbranschen där allt mer trä används i uppförandet av byggnader, vilket också innebär en ökad risk för brand.

Deltagare

Svenska Aerogel, RISE och Linnéuniversitetet.

Förväntade resultat

En färglösning som skyddar mot brand har stor potential att ytterligare påskynda omställning till en bioekonomi eftersom detta är en nyckelfråga för trähus. Det finns stort intresse för produkten inom den globala färgindustrin. Projektet har slutfört steg 1 och beviljats medel för steg 2. Läs mer om det här.

Budget

Projektet hade en budget på 500 000 SEK.

Mer information

Anders Lundström, vd Svenska Aerogel
070-656 80 42
anders.lundstrom@aerogel.se