Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä – Steg 1

Utveckling av en färglösning som skyddar mot brand.

Projektet utvärderar om Quartzene® med sin goda termiska isoleringsförmåga kan skapa en ny sorts brandskyddande färg för trä, som minskar risken för att eld sprider sig. Det som på fackspråk kallas för ”reaction-to-fire”-egenskaper.

Därför är det viktigt

I dag saknas en lösning för synligt trä utomhus som behöver högsta möjliga brandskyddsklassning. Den här sortens färg väntas får ökad betydelse inte minst inom byggnadsbranschen där allt mer trä används i uppförandet av byggnader, vilket också innebär en ökad risk för brand.

Deltagare

Projektet genomförs av Svenska Aerogel (innehar projektledarrollen), RISE Bioinnovation samt Linnéuniversitetet.

Förväntat resultat

En färglösning som skyddar mot brand har stor potential att ytterligare påskynda omställning till en bioekonomi eftersom detta är en nyckelfråga för trähus. Det finns stort intresse för produkten inom den globala färgindustrin. Projektet har nu slutfört steg 1 och beviljats medel för ett andra steg. Läs mer om det här.

Budget

Projektet pågår mellan september 2017 och mars 2018 och har en budget om 500 000 SEK.

Mer information

Anders Lundström, vd Svenska Aerogel
070-656 80 42
anders.lundstrom@aerogel.se