Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä – steg 2

Projektet pågick mellan september 2018 och oktober 2020.

Det finns en tilltagande trend för användning av trä som konstruktionsmaterial, både i bärande konstruktion och i synliga delar där trä nyttjas för att tillföra arkitektoniska kvalitéer genom sin formbarhet och naturliga yta. Nya moderna fasaduttryck kan erbjudas som kopplas till vårt historiska arv. Trä i synliga delar av byggnader tillför en harmoni som är betydelsefull för allmänt välbefinnande, speciellt i nya stadsdelar där färg och form har stor betydelse för långsiktig trivsel.

Flervåningshus i trä kräver större omsorg kring brandskydd, och detta måste lösas med minsta möjliga miljöbelastning. Flertalet brandskyddslösningar innebär kostsam impregnering och ibland användning av kemikalier som på sikt bör avvecklas. Betong och andra byggmaterial har ett stort klimatavtryck, medan trä ingår i den cirkulära ekonomin med etablerade processer för att minimera såväl klimatavtryck som att hushålla med våra resurser. Trä är dessutom en av Sveriges hållbara resurser och en stor bidragsgivare i vår samhällsekonomi.

Detta projekt syftade till att ta fram ett ytbehandlingssystem för trä baserat på vanligen förekommande råvaror, som ger en semi-transparent yta och som uppfyller högsta möjliga brandskyddsklass för trä, Euroclass B.

Deltagare

Svenska Aerogel AB, Worlée-Chemie, Rise Research och Linnéuniversitet.

Budget

Projektets budget var 5 MSEK.

Därför var detta viktigt

Den globala efterfrågan på färgtillsatser ökar stadigt. Traditionella tillsatser innehåller ofta oönskade substanser i form av miljö- och hälsomässigt oönskade ämnen Dessa substanser kan potentiellt minskas med hjälp av Quartzene-tekniken eftersom tekniken medger att dessa ämnen avges långsammare. Avgörande var dock att projektet avsåg möjliggöra, i och med den högre brandskyddsklassningen, säkrare och högre träbyggnader. Projektet skulle på så vis bidra till att stödja större byggprojekt i klimatsmarta material.

Förväntade resultat

Att kunna utveckla en semi-transparent brandskyddsfärg för utomhusbruk som bidrar till att göra trästommar i höga byggnader säkrare ur brandskyddshänseende.

Konkreta resultat

Projektet lyckades att utveckla ett fullt transparent klarlackssystem som uppfyller brandskyddsmålet, och som med smärre modifieringar kan användas i inomhusmiljö. Fortsatt arbete krävs för att anpassa systemet för utomhusbruk, då detta generellt är mer krävande på grund av kraftigt växlande exponering av solljus och fukt. Råvarorna till systemet är i huvudsak baserade på kisel som är ett av jordens vanligaste element. Inga andra brandhämmande tillsatsämnen ingår varför det kemiska fotavtrycket är litet.

Projektet har utvecklat ett prototypsystem bestående av primer, brandskyddande mellanskikt och en skyddande topcoat som tillsammans utgör en transparent beläggning för trä, och som uppfyller högsta möjliga brandskyddklass för trä, Euroclass B. Projektet har studerat och verifierat olika bindemedelssystem och halter av Quartzene, formulerat grundrecept på de olika färgskikten och sedan utfört brandtester och accelererade åldringstester på uppmålade system på plywood. Brandtesterna har omfattat såväl konkalorimetertester (ISO 5660-1) som fullskaliga brandtester enligt SBI (EN 13823). Utvalda system klarar Euroclass B med resultatet test B-s1, d0.

Den utvecklade färgen som innehåller Quartzene kommer att nå marknaden i Europa och globalt via kemiföretaget Worlée-Chemie som är en projektpartner i detta projekt.

Bilden visar på fullskaligt brandtest enligt EN 13823 och hur brandskyddsfärgen bygger upp en skumstruktur som förhindrar brandspridning.

Nästa steg

Systemet kommer att introduceras av projektets kommersiella partners till potentiella färgtillverkare som ett system för inomhusbruk. Ytterligare utvecklingsarbete är nödvändigt för att anpassa produkten för utomhusanvändning. Aktörer i projektet kommer att fortsätta anpassningen av systemet för utomhusbruk, och om lämpligt kommer finansiering som stödjer utveckling och marknadsintroduktion att sökas.