Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä – steg 2

Projektets mål är att utveckla ett semi-transparent färgsystem för brandskydd av trä utomhus. Tillsatsen av Quartzene i färgen ger materialet egenskaper som uppnår högsta brandskyddsklass, Euroklass B. Den högre brandskyddsklassningen skulle utöka potentialen när det gäller att bygga högre träbyggnader på ett säkrare sätt.

Därför är det viktigt

Den globala efterfrågan på färgtillsatser ökar stadigt. Traditionella tillsatser innehåller ofta oönskade substanser i form av miljö- och hälsomässigt oönskade ämnen Dessa substanser kan potentiellt minskas med hjälp av Quartzene-tekniken eftersom tekniken medger att dessa ämnen avges långsammare. Avgörande är dock att projektet möjliggör, i och med den högre brandskyddsklassningen, säkrare och högre träbyggnader. Projektet kan därför bidra till att stödja större byggprojekt i klimatsmarta material.

Deltagare

Svenska Aerogel AB, Worlée-Chemie, Rise Research och Linnéuniversitet.

Förväntat resultat

Att kunna utveckla en semi-transparent brandskyddsfärg för utomhusbruk som bidrar till att göra trästommar i höga byggnader säkrare ur brandskyddshänseende.

Budget

Projektet sträcker sig mellan den 1 september 2018 till 30 april 2020, totalbudgeten är cirka 5 000 000 SEK.

Mer information

Christer Sjöström, projektledare, Svenska Aerogel AB
070 546 59 16
christer.sjostrom@aerogel.se