Takeaway-låda i cellulosa på väg mot kommersialisering

Sjukvårdens miljöpåverkan är stor. En orsak till det är stora mängden plastbaserade engångsartiklar som används. Projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården hade som mål att utveckla kommersialiserbara biobaserade produkter som kan ersätta engångsartiklar i plast i sjukvården och att öka medvetenheten hos behovsägarna, Region Halland och Västra Götaland, kring biobaserade produkter som alternativ.

Projektet utgick ifrån en behovsanalys tillsammans med regionerna för att hitta lämpliga produkter att byta ut i verksamheterna. Det resulterade i två fysiska demonstratorer, ett mattråg och en kräkpåse, som båda har testats och utvärderats i projektets testmiljöer (regionernas verksamheter) och anses möjliga för kommersialisering.

– Jag brinner för tillämpad utveckling och det har vi haft möjlighet till i det här projektet. Det vill säga att snabbt från ett definierat behov ta fram faktiska prototyper och direkt kunna testa dem i en testmiljö, säger Anna Altner, vd på The Loop Factory och initiativtagare till det nu avslutade projektet – som bland annat vunnit pris för ”Årets Innovation för hållbar sjukvård” vid Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018.

Anna Altner, The Loop factory. The Loop Factory har även deltagit i projektet Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler. Fotograf: Johan Olsson

Anna Altner konstaterar även att lärandet under projektets gång, framförallt hos behovsägarna, blev viktigare för projektet än de tänkt sig.

– Projektet har uppmärksammat Region Halland på att ansvaret för kravställandet vid inköp av nya produkter ligger på inköparna på de olika avdelningarna, och inte hos upphandlarna, säger Jonas Möller Nielsen, projektledare vid Region Halland.

Nowa FoodTray.

I projektet utvärderades mattråget i störst omfattning och ledde till teknikutveckling av ett helt nytt förpackningskoncept – Nowa FoodTray, ett cellulosabaserat mattråg med barriär. The Loop Factory har efter avslutat projekt beviljats ytterligare medel för att gå vidare med kommersialisering av produkten. Region Halland har även inlett processen med att köpa in mattråg i förnybart material i nästa upphandlingsrunda.

Om Nowa FoodTray
Nowa FoodTray är till största del gjord av förnyelsebar råvara som med fördel kan återvinnas efter användning genom att den slängs i den vanliga pappersåtervinningen. Plastbarriären som används idag är en traditionell plast men förhoppningen är att på sikt använda en bionedbrytbar plast istället. Det viktiga är att barriären klarar att hålla försluten mat under längre tid och att alla livsmedelskrav uppfylls.

Läs mer om det tematiska projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården.