Disruptiv systeminnovation för svensk ullförädling

Projektet utgår ifrån hypotesen att de senaste årens tekniska framsteg inom digitalisering och automation, i kombination med en samhälleligt ökad miljömedvetenhet, möjliggör ett återtagande av den inhemska värdekedjan för ullförädling.

Projektet avser nyttja så kallad ”whole garment”-maskiner för att möjliggöra en lokal produktion av trikåkläder från svenska material. Genom detta förs konsumenten närmre de komponenter i värdekedjan som utgör de reella brukarvärderna – material och design.

Därför är detta viktigt

Stora mängder svensk ull tas i dagens läge inte tillvara på, utan eldas istället upp, plöjs ner eller deponeras i skogen. Anledningen till det beror på avsaknaden av en fungerande inhemsk värdekedja som monetärt bär de nödvändiga steg som förädling av ull kräver.

Ull är ett fantastiskt användbart material som bland annat besitter smutsavvisande och antibakteriella egenskaper. För att ge andra material liknande egenskaper används idag skadliga kemikalier. Genom ökad användning av ull kan problemen som dessa kemikalier orsakar kringgås.

Förväntat resultat

Projektet bygger på en systeminnovation som avser kullkasta den etablerade värdekedja som idag förser den svenska marknaden med ulltextilier och ylleplagg. Detta genom att digitalisera en inhemsk produktion och därmed kunna utesluta de arbetsmoment som idag kräver mänskligt arbete. En nystartad ullindustri skulle ha goda ekonomiska-, miljö- och samhällseffekter som följd.

Genom att ta tillvara på svenska råvaror och behålla värdekedjan inom landet bidrar det till den svenska ekonomins tillväxt och ger ökat kapital för svenska fårbönder att investera i grön teknik och effektivare metoder. Detta bidrar i sin tur till att hålla den svenska landsbygden levande och stärker Sveriges anseende som ett av de ledande länderna inom innovativ och hållbar tillverkningsindustri, modernt lantbruk och en biobaserad samhällsekonomi.

Deltagare

Tomorrow Textiles, Wargön Innovation, Ullkontoret, Högskolan Borås, Ullförmedlingen, A New Sweden och Tiger of Sweden

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 454 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Rebecca Josefsson, projektledare, Tomorrow Textiles
076811687
Becca.josefsson@gmail.com

Foto: Philip Israelsson