CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS för tillverkning i full skala

Målet med projektet är att utveckla ett nytt hållbart material baserat på förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossilbaserad EPS i förpackningsmaterial, till vardags även kallat “frigolit”. EPS är redan förbjudet i till exempel New York och Vancouver och nyligen godkändes även inom EU en lagstiftning som förbjuder plastprodukter för engångsbruk. Därför är det viktigt att snabbt hitta gångbara och inte minst hållbara alternativ. Ambitionen är att ta fram ett material som lätt ska kunna identifieras som en pappersprodukt och även återvinnas i fibervärdekedjan.

Innovationen bygger på att ersätta polystyren med ett cellulosabaserat material. Projektet ska pröva förutsättningarna direkt i befintlig tillverkningsutrustning för EPS.

Därför är detta viktigt

Den årliga konsumtionen av EPS innefattar miljoner ton men återvinningen är fortfarande låg och istället hamnar stora mängder i haven. Den värdekedja som detta projekt adresserar är produktionen av EPS-material för förpackningar, då främst engångsförpackningar med kort livscykel. Värdekedjan bottnar idag i ett uttag av fossila råvaror, framför allt EPS, vilket projektet med sin innovation kommer att förändra genom att ta fram alternativa biobaserade material. På så vis kommer konsumtionen av icke förnyelsebara material successivt att reduceras.

Förväntat resultat

Projektet förväntas utveckla ett nytt material som till allra största del kommer att utgå ifrån hållbara, nedbrytbara råvarumaterial baserade på cellulosa. Ambitionen är att lyckas producera ett innovativt hållbart material med acceptans hos slutkund, som kan utgöra ett bra exempel och bana väg för en fortsatt kraftsamlad samhällsutveckling mot en cirkulär bioekonomi.

Deltagare

LindePac AB, BillerudKorsnäs AB, Nouyron Pulp & Performance AB och MoRe Research Örnsköldsvik AB

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 000 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Jonas Norell, projektledare, LindePac AB
+46 70-209 18 54
jonas.norell@lindepac.se