Biobaserat skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar – steg 1

Projektet pågick mellan maj och oktober 2022.

Dagens djurbaserade läderindustrier och deras höga koldioxidavtryck och föroreningar, utgör stora problem och behovet av nya, etiska, ekonomiskt lönsamma materiallösningar är stort. Det syntetiska/plastbaserade lädret är inte heller lösningen pga. sitt fossilbaserade råmaterial, plastföroreningar och låga prestanda. Detta projekt ville skapa ett nytt veganläder som inte skulle utgöra en risk eller vara beroende av ändliga resurser, utan i stället vara gjort av miljövänliga utgångsmaterial, och ha ett neutralt/negativt koldioxidavtryck. Råvaran skulle komma från skogs- och livsmedelsindustrin.

Ett konsortium av fyra industriella partners tillsammans med RISE definierade ett projekt för att kombinera två sidoströmmar av förnybart material från partnernas produktionsprocesser, för att skapa ett veganskt läderliknande material. Den unika och väl sammansatta företagsgruppen som föreslog detta projekt täcker viktiga steg i värdekedjan, från råvaruproducenter (Brunneby Musteri AB och SCA Massa AB) till återförsäljare (Irmas Fabric AB och Filippa K AB) vilket återspeglar projektets relevans.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, Irmas Fabric, Brunneby Musteri, SCA Massa och Filippa K.

Budget

Projektets budget var 796 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Det finns ett behov hos den svenska skog- och livsmedelsindustrin att uppvärdera och använda sina sidoströmmar på ett effektivt sätt. Samtidigt efterfrågar marknaden ett veganskt läderliknande material som är mer hållbart, avancerat, helt biobaserat, lättnedbrytbart och etiskt. Projektet skulle bidra till en biobaserad ekonomi och globala hållbara mål.

Förväntade resultat

Projektet använde två sidoströmmar för att skapa ett avancerat material med hög hållbar profil som kunde ersätta existerande djurbaserat och syntetiskt/plastbaserat läder. Av detta förväntades:

· Mindre giftiga metaller, kemikalier och PFAS exponering för vatten och mark
· Ny resurs av restprodukter
· Fler inhemska affärer
· Ökad resurseffektivitet
· Mindre utsläppt CO2 genom minskad djuruppfödning

Konkreta resultat

Projektet visade att det är möjligt att kombinera biomassa av mat- och skogsbiströmmar, för att producera ett biobaserat läderliknande material; en ny hållbar produkt som i framtiden kan konkurrera med andra djurbaserade och syntetiska läderalternativ. Projektet utvärderade olika gröna tillsatser för framställning av dussintals kombinationer av bark blandad med äppelrester. De mest lovande resultaten erhölls genom att använda en kombination av biomassa och tillsatser med noggrant anpassade proportioner.

Egenskaperna hos det nya materialet jämfördes sedan ytterligare med traditionellt djurbaserat läder. Projektet har även försökt identifiera materialegenskaper som behöver förbättras ytterligare.

Projektets mål i förlängningen är etablera ett hållbart biobaserat material som till exempel kan användas inom modeindustrin.

Nästa steg

Baserat på de lovande resultaten har projektet gjort en uppskattning av värdekedjan för att förbättra formulan, materialegenskaperna och uppskalningen av processen. Projektet har tillsammans med ytterligare partners och materialleverantörer, lämnat in en ansökan till Bioinnovation Hypotesprövning steg 2 som beviljats.

Läs om Biobaserat skandinaviskt icke-animaliskt läderliknande material baserat på skogs- och matsidoströmmar – steg 2.