Biobaserade avfallsbehållare tar vidare steg mot marknaden

Inom sjukvården behövs behållare som kan omsluta farligt avfall. Men denna produkt är i dagsläget fossilbaserad och bränns efter varje användning. OrganoClick har tagit fram en biobaserad behållare – ett projekt som delvis finansierats genom BioInnovation – som nu tar vidare kliv mot marknaden.

Stora mängder avfallsbehållare förbrukas i vården. Idag görs produkten av fossil plast och är engångsmaterial som bränns, vilket skapar stora koldioxidutsläpp.

– Bara i Sverige används och bränns tre miljoner behållare per år så skapar vi en variant i ett mer hållbart material kan den göra stor klimatnytta, säger Maria Wennman projektledare på OrganoClicks R&D-avdelning i en intervju med Skogsindustrierna.

OrganoClick arbetar nu vidare efter avslutat projekt i BioInnovation, i vilket prototyper på avfallsbehållaren togs fram och ledde till en patentansökan, med ta fram en biobaserad avfallshållare som kan ersätta dagens fossilbaserade produkt. Behållarens syfte är att omsluta farligt avfall såsom smittat blod, andra smittförande föremål, saker som kan vara stickande eller skärande eller saker som skulle kunna vara förgiftande, till exempel läkemedelsrester.

Efterfrågan på en mer hållbar produkt är stor, men för att den biobaserade produkten ska kunna utgöra ett realistiskt alternativ får den inte kosta mer än den befintliga i fossil plast.

– Landstingen köper in otroliga mängder så det är väldigt viktigt att vi kan prispressa vår behållare, säger Dan Blomstrand, affärsområdeschef för biokompositer på OrganoClick i samma intervju.

En annan utmaning i den vidare utvecklingen av produkten är att få till en tillräcklig bra låsningsmekanism – när man väl stängt behållaren ska den inte gå att öppna igen.

– När vi löst det kommer vi skicka in prototypen för certifiering – då får den genomgå en mängd tester för att se om den klarar fall från hög höjd utan att gå sönder, ösregn, stick- och skärtester och en massa mer, säger Maria Wennman.

Läs mer om projektet.