Presentationer från ENTIS slutmöte 23 augusti 2018

Tack för att du deltog vid slutmötet för projektet Etablera närodlad textil i Sverige! Här nedan hittar du presentationerna från dagen.

Agenda (pdf)

Inledning (pdf)
Erik Perzon, Swerea IVF

Några ord från BioInnovation (pdf)
Anna Wiberg, BioInnovation

Ett unikt samarbete (pdf)
Catharina Fechter, Södra & Ole Norberg, Domsjö

Hållbar svensk viskos (pdf)
Finn Englund, RISE

Design för återvinning (pdf)
Lena-Marie Jensen, Textilhögskolan/Smart Textiles

Textilåtervinning (pdf)
Emma Östmark, RISE

Textil-lika material från pappersmaskinen (pdf)
Mikael Magnusson, RISE

Jordbruk, volymprodukter (pdf)
Magnus Fransson, Wargön Innovation/Innovatum

Kartläggning av arbetspaketen coh GAP-analys (pdf)
Maria Ström, Wargön Innovation/Innovatum & Anna Altner, The Loop Factory