Webbinarium 3 juni: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

Den 3 juni, kl. 09.00-12.00 bjuder projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk in till ett webbinarium med information om projektets resultat.

I projektet har 20 intressenter från hela den skogliga värdekedjan samverkat för att förenkla en trovärdig kommunikation och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data.

Projektets resultat finns inom tre delar:
• En handbok som ger vägledning kring hur du kan redovisa och kravställa kring hållbarhetsfrågor kopplade till svenskt skogsbruk med standarden SS-EN 16751 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier som bas.

• Produktkategoriregler (PCR) som tydligare anger hur livscykelanalys (LCA)beräkningar på skogsråvara bör göras.

• Dataset med uppdaterade/nya data för svenskt skogsbruk.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet här.

Läs mer om projektet här.