jun 03

Webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

Välkommen att höra mer om vad projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk kommit fram till under projekttiden! I projektet har 20 intressenter från hela den skogliga värdekedjan samverkat för att förenkla en trovärdig kommunikation och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt bidrar projektet till omställningen till en bioekonomi!

Projektet har genomförts inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med finansiering av Vinnova.

Under webbinariet presenteras projektets tre huvudsakliga resultat. Delprojektledare från IVL, RISE, SIS och Skogforsk samt deltagande företag och organisationer medverkar. Dessutom kommer det finnas tid till frågor och diskussion. Detaljerad dagordning publiceras inom kort.

Tid: 3 juni 2020, kl. 09.00-12.00
Anmälan: Ni anmäler er via den här länken och får då automatiskt en inbjudan via epost: https://sis.zoom.us/meeting/register/tJMsceygrDgtGtNJzSUH9ucVByvh6cVfqrzI
Frågor: Kontakta maria.gustafsson@sis.se alternativt 08-555 521 23

Projektets tre delar är:
• En handbok som ger vägledning kring hur du kan redovisa och kravställa kring hållbarhetsfrågor kopplade till svenskt skogsbruk med standarden SS-EN 16751 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier som bas.

• Produktkategoriregler (PCR) som tydligare anger hur livscykelanalys (LCA)beräkningar på skogsråvara bör göras.

• Dataset med uppdaterade/nya data för svenskt skogsbruk.

Varmt välkommen!
Maria Gustafsson, Svenska institutet för standarder, SIS
koordinator för projektet

Läs mer om projektet.

Agenda 

08.45 Inloggningen öppnar

09.00 Välkomna och inledning

Om BioInnovation och varför vi valt att satsa på det här projektet
Anna Wiberg, programchef BioInnovation

Om projektet som helhet – bakgrund, målsättningar och framgångsfaktorer
Maria Gustafsson, Svenska Institutet för standarder, SIS, koordinator för projektet

Varför är det här projektet viktigt för oss?
Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef, Sveaskog, ordförande för projektets styrgrupp
 

09.30 Handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara – Vägledning till SS-EN 16751:2016

Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier
Karin Vestlund Ekerby, projektledare, Svenska Institutet för standarder, SIS

Reflektioner

Sara Rindeskog, hållbarhets- och certifieringsansvarig, Holmen skog

Solveig Eriksson, convenor CEN/TC 411/WG 4 Bio-based products – Sustainability criteria, life cycle assessment and related issues

(bensträckare)

Diskussion & frågor kopplat till handboken

10.20 Produktkategoriregler (PCR) Basic products from forestry
Sebastian Welling, Teamledare Life Cycle Management, IVL Svenska Miljöinstitutet

Diego Peñaloza, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Lars Wilhelmsson, Chef Strategisk FoU-samverkan och Seniorforskare Värdekedjor, Skogforsk

Reflektioner

Eva Gustafsson, Miljö- och Energisamordnare, Södra Skogsägarna

Bengt Lundin, Sustainability manager, BillerudKorsnäs

Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen

(bensträckare)

10.55 Dataset (LCI-data) för svensk skogsråvara
Malin Johansson, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden

Karin Ågren, forskare, Skogforsk

Reflektioner

Ellen Riise, Senior Environmental Specialist, Essity

Diskussion & frågor kopplat till PCR och dataset

11.45 Avslutande reflektioner

Anna Wiberg, programchef BioInnovation

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef, Sveaskog, ordförande för projektets styrgrupp

Maria Gustafsson, Svenska Institutet för standarder, SIS, koordinator för projektet