Nytt material från skogen kan ersätta plast i konstgräsplaner

Ett skogsbaserat ifyllnadsmaterial för konstgräsplaner får högsta betyg av FIFA och utvärderas nu av fotbollsspelare på en världsunik testbädd i Solna. ”Det här materialet är en hållbar ersättare till de omtvistade plast- och gummigranulat som används i konstgräsplaner”, säger Robin Johansson på Stockholms Fotbollförbund.

På olika håll i samhället pågår projekt att fasa ut fossilbaserade material och fotbollen är inget undantag.

Robin Johansson, Stockholms Fotbollförbund.

Stockholms Fotbollförbund har lett två framgångsrika projekt inom Bioinnovation där bland annat RISE, industriaktören Lignin Industries, ett FIFA-godkänt testlabb och kravställare i egenskap av kommuner har gått ihop för att utveckla BioPitch, ett skogsbaserat ifyllnadsmaterial för konstgräsplaner.

– BioPitch har godkänts enligt högsta FIFA-standard. Vi ser en otrolig potential i det här materialet, det klarar tuffa krav på säkerhet och spelaregenskaper och har därtill lågt CO2 avtryck och lågt fossilt innehåll. Projektet har överträffat förväntningarna. På några år har vi gått från utveckling i labbskala till att producera flera ton, säger Robin Johansson, projektledare Stockholms Fotbollförbund.

Lämpar sig mycket bra för nordiskt klimat

Under ett år, fram till sommaren 2023, testas BioPitch på en femspelsplan i Solna. Testet sker på världens första icke-kommersiella testbädd avsedd för att spelare ska utvärdera nya underlag för konstgräsplaner. Testbädden drivs av Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Solna kommun och har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Närmast presenteras projektet på utställningar och konferenser i Göteborg och Madrid samt på den europeiska konstgräsindustrins årliga kongress som i år är förlagd till Stockholm.

Niall MacPhee, Sports Labs.

– Av de nya hållbara ifyllnadsmaterial vi testar är BioPitch mycket bra lämpad för Nordens omväxlande klimat, det varken fryser eller spricker vid kyla och regn. Jag tror på en global marknad där nordligt belägna länder skulle visa särskilt stort intresse, säger Niall MacPhee, vice vd på Sports Labs, ett av fyra FIFA-godkända testlabb i världen.

Tillverkas av restprodukt som finns i stora volymer

BioPitch tillverkas primärt av restprodukter från skogsindustrin; två tredjedelar är lignin och sågspån,

Christopher Carrick, CEO

Christopher Carrick, Lignin Industries AB.

resterande tredjedel är ett bindemedel. Lignin Industries modifierar ligninet till en bioplast som utgör stommen i BioPitch:

– Förutom att vara en restprodukt finns lignin i enorma volymer. Istället för att ligninet eldas upp, som idag, gör vi här en produkt av högre värde. Vi har kapacitet att tillverka 2 000 ton, det är många fotbollsplaner som skulle bli betydligt bättre ur klimatsynpunkt utan att kompromissa med spelarnas upplevelse, säger Christopher Carrick, vd Lignin Industries.

”Högintressant för oss att få ingå i ett så spännande produktutvecklingsprojekt”

Karlstad kommun är en av de kommuner som deltar i projektet i egenskap av kravställare:

Jonas Haglund, Karlstads kommun.

– I Karlstad kommun har vi jobbat aktivt med att minska miljöpåverkan från våra konstgräsplaner. Fokus har varit minskat läckage av mikroplast och med tiden har även frågan kring minskad användning av fossila resurser blivit viktig. Därför har det varit högintressant för oss att få ingå i ett så spännande produktutvecklingsprojekt som BioPitch, säger Jonas Haglund, projektledare Fastighetsprojekt Karlstad kommun och fortsätter:

– BioPitch visar på imponerande goda spelegenskaper och en stor fördel är att materialet har en relativt hög densitet vilket minskar risken för att partiklar fastnar på spelarna eller spolas bort vid häftiga regn, säger Jonas Haglund, projektledare Fastighetsprojekt Karlstad kommun.

Kommande EU-beslut avgör BioPitch framtid

Nu hänger BioPitch framtid på ett lagförslag i EU att förbjuda försäljning av syntetiskt framtagna polymermaterial. Träder förslaget i kraft skulle det innebära ett förbud även för BioPitch.

Pye Seaton, Stockholms stad. Fotograf: Lennart Johansson.

– BioPitch har god potential och det skulle vara mycket synd om ett EU-beslut leder fram till att utvecklingsprojektet faller. Blir det å andra sidan inte så kan BioPitch produceras i större omfattning och testas på någon av Stockholms bollplaner för att sedan, om allt faller väl ut, installeras på bredare front, säger Pye Seaton, projektledare Stockholms stad.

Tillbaka till Robin Johansson:

– Faller EU-beslutet ut till vår fördel ser projektet mycket positivt på produktens möjlighet att lyckas kommersiellt och bli en världsprodukt. Till sommaren vet vi troligtvis svaret.