Ny rapport ger ökad förståelse för utvecklingsbehov i den biobaserade kemiindustrin

På uppdrag av BioInnovation har NiNa Innovation genomfört en områdesanalys i syfte att öka förståelsen kring den biobaserade kemiindustrin och dess utvecklingsbehov. En viktig slutsats är att utvecklingen av biobaserad kemiindustri behöver gå hand i hand med andra åtgärder för att reducera produkternas klimatpåverkan. En intressant och positiv observation är att konsumentdriven efterfrågan är en av de starkaste drivkrafterna för omställning.

– Det var ett roligt uppdrag med mycket respons från alla tänkbara aktörer. Vi upplevde att det var bra tajming att genomföra analysen nu när de flesta företag hunnit fundera över sina möjliga strategier kring förnybar råvara, men ännu inte hunnit så långt i konkreta investeringar, säger Niklas Berglin och Anna von Schenck på NiNa Innovation som lett arbetet.

Områdesanalysen genomfördes dels i form av en kartläggning av befintliga satsningar för att använda mer biobaserad råvara i kemiindustrin och av andra initiativ på FoU-sidan, dels genom intressentdialoger i form av intervjuer och rundabordssamtal.

– En viktig slutsats är att utvecklingen av biobaserad kemiindustri behöver gå hand i hand med andra åtgärder för att reducera produkternas klimatpåverkan, till exempel via elektrifiering, koldioxidinfångning, användning av förnybar vätgas och ökad andel kemisk återvinning av produkterna, säger Niklas Berglin och Anna von Schenck.

Rapporten visar också att det är viktigt att utnyttja biobaserad råvara på ett effektivt sätt så att ”gröna” kolatomer i så hög utsträckning som möjligt kan ersätta ”fossila” kolatomer. Det kan exempelvis innebära att behålla syreinnehållet i råvaran hela vägen till produkten.

Var det något som förvånade er i arbetet?
– Vi blev positivt överraskade av att många aktörer nämnde konsumentdriven efterfrågan på hållbart producerade kemikalier som den kanske starkaste drivkraften för omställning. Det var en vanlig uppfattning att betalningsviljan nu är större för sådana produkter, vilket underlättar satsningar på utveckling av nya processer och produkter, och inte minst viljan att göra de faktiska investeringarna.

En följd av arbetet är att BioInnovation följer upp områdesanalysen med en utlysning på precis detta område.

– Med områdesanalyserna vill vi både ta fram behovsbeskrivningar och skapa samling för insatser. Därför är det glädjande att vi direkt kan möta upp behovet med en större utlysning, Kemi från biobaserad råvara, som vi hoppas ska skapa stark utveckling på området, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

– Nytänkande och innovation är nödvändigt för att klara omställningen från ett fossilberoende samhälle. Ingen aktör kommer att ensam att kunna genomföra detta. Industri, akademi och politik samt offentliga aktörer måste gemensamt kraftsamla på området och efterfrågan från konsumenter är betydelsefull för att skynda på omställningen, säger Lena Svendsen, ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM.

Ta del av hela rapporten