Klimatsmart material från skogen uppmärksammas i ny utställning

Den 4 mars invigdes Hur många träd finns det i skogen? på Västerbottens museum i Umeå. Utställningen uppmärksammar att Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna fyller hundra år och ger exempel på nya klimatsmarta produkter från skogen. En av dem är ett ifyllnadsmaterial för konstgräsplaner, gjort av skogsrester.

En konstgräsmatta utan miljöfarliga mikroplaster, textil av trä och plastfria tvättlappar. Allt är exempel på nydanande innovationer som visas upp på Västerbottens museums utställning Hur många träd finns det i skogen?. Utställningen firar hundra-års jubilarerna Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna.

Foto: Svartbergets arkiv, SLU

– Vid förra sekelskiftet sågs skogen alltmer som en resurs vi måste värna om. Riksskogtaxeringen och de skogliga försöksparkerna blev ett sätt att få mer kunskap; hur ska vi sköta och göra det bästa av skogen? Än idag ger jubilarerna oss ny kunskap och i stort handlar det om att besvara samma frågeställningar, säger Iréne Gustafson, utställningsproducent Västerbottens museum.Idag ligger stort fokus på hur skogsråvara kan ersätta fossilbaserade produkter och material. Det nya ifyllnadsmaterial som visas upp på utställningen kan ersätta de enorma mängder plast- och gummigranulat som används i dagens konstgräsplaner för att göra dem behagliga att spela på. Materialet som har utvecklats i ett projekt inom BioInnovation, lett av Stockholms Fotbollförbund, består istället för plast i huvudsak av sågspån och lignin – båda restprodukter från skogen.

BioPitch-projektet ställs ut. Foto: Västerbottens museum

– Runtom i världen pågår försök att hitta mer klimatneutrala alternativ till den gummi och plast som används i konstgräsplaner. Det känns jätteroligt att få visa upp att Sverige, som är ett skogsland, kan bidra med ett skogsbaserat material med lågt CO2 avtryck och lågt fossilt innehåll, säger Robin Johansson, projektledare Stockholms Fotbollförbund.

Materialets kvalitet har testats och godkänts enligt högsta FIFA-standard.

– På sikt tror jag att minskade transporter blir allt viktigare när vi diskuterar hållbara material, vi behöver använda det som finns i vår närhet i stället för att importera från andra sidan Atlanten. Här har vi ett material från Sverige som lämpar sig mycket bra i nordiskt klimat, fortsätter Robin.

Utställningen sker i samarbete med SLU och pågår fram till 28 januari 2024. Därefter kommer den att gå som vandringsutställning och visas upp i andra delar av landet.

– Utställningen väcker intresse! Det visar hur otroligt viktig skogen är för människan och att frågan om hur vi ska använda och sköta skogen är lika högaktuell idag som för hundra år sedan, säger Iréne Gustafson.