Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 0,9 MSEK från EU för uppskalning

Bioextrax, som leder ett Hypotesprövning steg 2-projekt i BioInnovation, har tillsammans med ett europeiskt konsortium, bestående av bland andra detaljhandelskedjan Carrefour och mejeriföretaget Schreiber Foods samt ett 20-tal andra aktörer, beviljats ett innovationsbidrag från EU. Projektet i stort syftar till att utveckla lösningar för att ersätta konventionella plaster i förpackningar.

Total projektbudget är ca 90 MSEK, varav totalt anslag är ca 72 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 1,3 MSEK, varav ca 0,9 MSEK erhålls som stöd. Det skriver Bioextrax i ett pressmeddelande.

Projektet “Reduce, Reuse, Rethink PACKaging: towards novel fiber-based packaging and reuse schemes uptake” syftar främst till att skala upp innovativa teknologier för att ersätta plaster i olika typer av förpackningar. Bioextrax roll är att producera 200 kg av bioplasten PHA med hjälp av den sukrosbaserade process som patentsöktes i slutet av 2020. Detta material kommer, tillsammans med andra innovativa material, att användas av övriga projektpartners för att skapa miljömässigt hållbara förpackningslösningar.

Hela projektet kommer att pågå i cirka tre år med förväntad start under våren 2022. Bioextrax produktion väntas genomföras under projektets 10 första månader. Sammanlagt deltar 24 företag och forskningsinstitut från 7 länder i projektet.

– Det finansiella stödet direkt till Bioextrax kommer att finansiera uppskalning av vår patentsökta PHA-produktionsprocess. Att ha producerat 200kg med hjälp av en viss process minskar signifikant den fortsatta uppskalningsrisken, vilket vi räknar med kommer att öka kommersialiseringstakten för vår process för att producera PHA från sukros. Utöver detta kommer projektet att finansiera expertis och utrustning hos partnerorganisationer för att utveckla nya applikationer baserat på vårt material.” säger Edvard Hall, vd på Bioextrax, i företagets pressmeddelande och fortsätter:

– Slutligen är världsledande företag som Carrefour och Schreiber Foods involverade som kravställare, vilket innebär att den potentiella marknaden för de applikationer som utvecklas, kommer att vara betydande.

Edvard Hall, VD Bioextrax

Edvard Hall, VD Bioextrax.

Företagets hypotesprövningsprojekt inom BioInnovation visar hur fjädrar och bioplast från industrins avfallsprodukter kan kombineras till ett bioskum som – till skillnad från PU-skum – är biobaserat, nedbrytbart och enkelt att återvinna.

Läs mer om BioInnovations projekt Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplast och fjädrar – steg 2.

Läs också Fjäder och bioplast i framtidens BH.

Läs hela pressmeddelandet.