Fjäder och bioplast i framtidens bh

Möbler, väskor och behåar – överallt omkring oss finns PU-skum, ett perfekt isoler- och komfortmaterial men mindre bra på grund av sitt fossila ursprung. I ett projekt finansierat av BioInnovation utvecklas nu biobaserade ersättare till PU-skummet. En tänkt applikation är H&M-gruppens produkt behåkupor men det lär bara vara ett av många framtida användningsområden.

Martin Ekenbark

Martin Ekenbark, H&M Group Circular Innovation Lab. Foto: Jenny Ekenbark

Projektet som involverar Högskolan i Borås, Bioextrax, Muehlmeier och H&M-gruppen bryter ny mark genom att utforska hur fjädrar och bioplast från industrins avfalls- och biprodukter kan kombineras till ett bioskum som till skillnad från PU-skum är biobaserat, nedbrytbart och enkelt att återvinna. Innovationen ligger i linje med H&M-gruppens mål att 2030 bara använda återvunna eller hållbart anskaffade material för att tio år senare vara klimatpositiva genom hela värdekedjan.

– Vi har kommit långt med bomull, nu måste vi hitta hållbara alternativ till de oljebaserade materialen. Att kommersialisera en innovation tar tid och för oss gäller det att vara med i uppstarten, driva på och koppla forskningen till ett tydligt marknadsbehov, säger Martin Ekenbark på H&M Group Circular Innovation Lab.

Att projektet vill ersätta PU-skum i just behåar beror på produktens höga krav. Fungerar bioskummet där är sannolikheten hög att det kan användas inom andra områden, som möbler. I dag är den globala konsumtionen av PU-skum och andra polymerskum totalt 10 miljoner ton – vilket genererar stora utsläpp.

Edvard Hall

Edvard Hall, projektledare, Bioextrax. Foto: Bioextrax

– För att en innovation ska göra resan till storskalig produktion är det viktigt att vi gör som här och arbetar i segment där hållbarhet är ett försäljningsargument, då finns ekonomiskt utrymme att testa nya material. Vi behöver samarbeta med progressiva varumärkesägare som ger oss tillgång till sin supply chain och har en egen ambitiös agenda, säger Edvard Hall, vd Bioextrax.

Projektet har fått finansiering via BioInnovations utlysning för hypotesprövning. Läs mer om projektet Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplast och fjädrar – steg 2 här.