BioInnovation-projekt med på IVA:s 100-lista 2021

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har i veckan presenterat årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor affärspotential. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser.

Ett BioInnovation-projekt som är med på listan är Comush – ett delprojekt inom innovationsprojektet BioEkonomi 2.0 – Bättre valorisering av restströmmar. Projektet handlar om hållbar svampodling och produktion av biobränsle.

De 51 forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:

  • Smart industri
  • Cirkulär ekonomi
  • Samhälle och välfärd
  • Infrastruktur
  • Affärsmodeller
  • Gröna näringar (här ingår Comush – ”Hållbar svampodling till dubbla produkter”)

Läs mer om Comush: Inhemsk odling av delikata matsvampar i sikte – och biodrivmedel på köpet

Ta del av IVA:s 100-lista.