Utvinning av oleosin ur rapspressrest; en ny ingrediens som hindrar fettoxidation och stabiliserar emulsioner – steg 1

Kan vi producera ett icke-allergent emulgeringsmedel av restströmmar i svensk rapsoljeproduktion?  

Det här projektet har undersökt möjligheten att utvinna ytaktiva proteiner (oleosin) ur rapspressrester från kallpressad rapsolja. På så sätt kan ett svenskproducerat emulgeringsmedel skapas som kan användas i en rad livsmedelsprodukter. Till skillnad från många andra emulgeringsmedel som ofta baseras på soja, ägg eller mjölk, har oleosin inga kända allergier. Oleosin motverkar också oxidering av känsliga fettsyror –  ett problem som varje år kostar livsmedelsnäringen ansenliga summor.

Därför är det viktigt

Att producera bra produkter som alla kan äta är eftersträvansvärt. Ett emulgeringsmedel som är fritt från mjölk, ägg, soja, m.m. gör att även de som är allergiska mot dessa ämnen kan äta produkten. Det handlar också om ett ansvarsfullt utnyttjande av jordens resurser genom att använda så stor del som möjligt av de grödor som odlas. Det ger möjlighet till ett ökat värde för bönderna men även till nya värdekedjor och företag.

Deltagare

I projektet har Lunds universitet (Inst. För livsmedelsteknik),  Gunnarshögs jordbruks AB och  SwePharm deltagit.

Resultat

Projektet har kommit fram till att det är möjligt att isolera oleosin från rapspressrest med bibehållen funktion och att det finns stora möjligheter till optimering av processen. Vidare har projektet sett att oleosin hindrar oxidation av känsliga fettsyror i större utsträckning än andra konventionella emulgeringsmedel.

Framtida potential

I framtiden finns möjlighet att av förnybar råvara framställa ett icke-allergent emulgeringsmedel som alla kan äta och samtidigt ta tillvara en outnyttjad resursström. Dessutom motverkar oleosin oxidation mer än andra vanliga emulgeringsmedel. Tillsammans ger detta ökad nytta för konsumenten och ökad lönsamhet för bönderna.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Marilyn Rayner, Lunds universitet

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?